Açıkgöz, H. N., & Açıkgöz, A. (2018). Öldürme Sıvılarının Adli Önemi olan Lucilia sericata’nın Larva Uzunluğuna Etkisi. Adli Tıp Bülteni, 23(1), 36-38. https://doi.org/10.17986/blm.2017134561