Açıkgöz, H. N. ve Açıkgöz, A. (2018) “Öldürme Sıvılarının Adli Önemi olan Lucilia sericata’nın Larva Uzunluğuna Etkisi”, Adli Tıp Bülteni, 23(1), ss. 36-38. doi: 10.17986/blm.2017134561.