[1]
H. N. Açıkgöz ve A. Açıkgöz, “Öldürme Sıvılarının Adli Önemi olan Lucilia sericata’nın Larva Uzunluğuna Etkisi”, Adli Tıp Bülteni, c. 23, sy 1, ss. 36-38, Nis. 2018.