Açıkgöz, H. N., ve A. Açıkgöz. “Öldürme Sıvılarının Adli Önemi Olan Lucilia sericata’nın Larva Uzunluğuna Etkisi”. Adli Tıp Bülteni, C. 23, sy 1, Nisan 2018, ss. 36-38, doi:10.17986/blm.2017134561.