1.
Açıkgöz HN, Açıkgöz A. Öldürme Sıvılarının Adli Önemi olan Lucilia sericata’nın Larva Uzunluğuna Etkisi. Adli Tıp Bülteni [Internet]. 05 Nisan 2018 [a.yer 25 Ocak 2020];23(1):36-8. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/1167