Cilt 23 Sayı 1 (2018)
Editörden

Değerli Adli Bilimciler,
Adli bilimler alanında çalışan bilim insanlarının bilimsel buluşma platformu olan Adli Bilimler Kongresi’nin 15.sinde söz verdiğimiz gibi Adli Tıp Bülteni’nin 2018 yılının ilk sayısını sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizin bu sayısında yine adli bilimlerin farklı alanlarından keyifle okuyacağınız arşivlik bir sayıyla karşınızdayız.
Son zamanlarda ülkemizin birincil konusu haline gelen çocuk ve kadınlara yönelik cinsel şiddet ile ilgili olarak konunun yıllardır dergimizde bilimsel olarak irdelenmiş olması ve pek çok çalışma ve medyaya referans gösterilmesi izlediğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu göstermesi açısından bizlere güç veriyor. Ülkemizde ne yazık ki çocuk ve kadınlara yönelik şiddetin boyutunu tam olarak gösteren bilimsel veriler yetersiz ve bu durum da sorunun boyutunun nesnel olarak ortaya konmasında sorun yaratıyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülkelerden biri olmamız nedeniyle hem tıbben hem de hukuken 18 yaşını doldurmamış bireylerin çocuk olduğu gerçeğini tüm açıklığıyla vurgulamamız gerekiyor. Ve 18 yaşın altında çocukların yüksek yararına karşı olan her türlü tıbbi, hukuki ve sosyal yaptırım ve uygulamalara bilimsel olarak sesimizi yükseltmeliyiz. Bunun yolu da bu alandaki çalışmalarımızı Tübitak Ulakbim TR Dizin ve uluslararası DOAJ (Directory of Open Access Journals) gibi ciddi veri tabanlarınca taranan uluslararası bir dergi olan Adli Tıp Bülteni’nde paylaşmaktır. Bilim insanlarının bu ve benzer konularındaki çalışmalarını dergimize yönlendirmeleri için açık çağrı yapıyoruz.
Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında en güncel çalışmaların paylaşıldığı ortak bir platform olmaya devam etmesi dileğiyle...
Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör

Tüm sayı
PDF
Halis Dokgöz
Editörden
PDF

Olgu Sunumları

Güven Seçkin Kırcı, Halil İlhan Aydoğdu, Hasan Okumuş, Erdal Özer, Ahmet Eryılmaz, İsmail Birincioğlu
60-64
Tespiti Güç Bir İmza Sahteciliği Yöntemi “Serbest Taklit”: Bir Olgu Sunumu
PDF
Mahmut Şerif Yıldırım, Aysun Balseven Odabaşı, Çetin Köse, Aykut Lale, Ali Rıza Tümer
65-68
Tıbbi Uygulama Hatası İddialarının Değerlendirilmesinde Örnek Bir Sistem Hatası Olgusu
PDF
Yusuf Atan, Murat Akbaba, Mustafa Kenan Asıldağ, Zekeriya Tataroğlu, Veysal Daş
69-72
Klinik Bulgu Vermeyen Kafa İçi Travmalarının Yaşamsal Tehlike Kriterleri Açısından Yeniden Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
PDF
Serbülent Kılıç, Gürol Cantürk
73-76
Taşıt Yoluna Çıkan At Sebebiyle Meydana Gelen Trafik Kazası: İki Olgu Sunumu
PDF