Adli Otopsi İle Saptanan Şiloperikardiyum
PDF

Anahtar Kelimeler

Künt travma
otopsi
şiloperikardiyum
nedensellik bağı

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Gök E, Fedakar R, Akan O. Adli Otopsi İle Saptanan Şiloperikardiyum. Bull Leg Med [Internet]. 16 Ağustos 2018 [a.yer 23 Mayıs 2019];23(2):138-41. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1199

Öz

Bu sunumda adli otopside şiloperikardiyum saptanan 72 yaşındaki kadın olguyu medikolegal boyutuyla sunarak tartışmayı ve kısa literatür incelemesi yapmayı amaçladık. Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralanmaya maruz kaldığı darp olayından 5 gün sonra gastrointestinal sistem şikayetleri nedeniyle bir hastaneye başvurmuştur. İnsizyonel herni ve kolon divertikül perforasyonu cerrahi tedavisi sonrası hemodinamisi stabil olarak klinikte takip ve tedavileri devam ederken, hastaneye yatışının ikinci gününde ölmüştür. Otopsisinde iç muayenede, perikardın gergin ve boşluğunun beyaz renkli şilöz sıvı ile dolu olduğu görüldü. Batında cerrahi sütüre yara, ekimoz, membran ve noktasal kanama alanları ile adhesiv alanlar izlendi. Makroskobik olarak yoğun peritonit bulgusu izlenmedi. Histopatolojik incelemede; akciğerlerde ödem, kalpte myosit sitoplazmalarında genişleme, ince ve kalın bağırsaklarda serozal yüzde yoğun nötrofil lökosit infiltrasyonu, sütür materyali yanısıra nonspesifik bulgular saptandı. Kimyasal analizlerde herhangi bir toksik madde saptanmadı. Perikard boşluğundan alınan sıvının biyokimyasal analizinde; 461 mg/dL trigliserid ve 114 mg/dL kolesterol saptandı. Kişinin ölüm nedeni ‘‘insizyonel herni....

https://doi.org/10.17986/blm.2016241708
PDF

Kaynaklar

Barton JC, Durant JR. Isolated chylopericardium associated with lymphoma. South Med J. 1980;73(11):1551.

Ateş A, Erkut B, Yekeler İ. Mitral kapak replasmanı sonrası şiloperikardiyum. AÜTD 2002;34(1):17–9

Gowani SA, Khowaja AA, Khan A, Fatimi SH. Chylopericardium-a rare complication after ventricular septal defect repair. J Pak Med Assoc. 2008;58 (4):218–9

Smedts F, Kubat K, Chande H. Chylopericardium and chylothorax, resulting from a catheter to the left subclavian vein: an autopsy report. Klin Wochenschr. 1989;67(23):1214–7

Cho BC, Kang SM, Lee SC, Moon JG, Lee DH, Lim SH. Primary idiopathic chylopericardium associated with cervicomediastinal cystic hygroma. Yonsei Med J. 2005;46(3):439–44

Erol MM, Kaplan ST, Kaplan S, Türüt H, Tekinbaş C. Management of Spontaneous Idiophatic Chylopericardium, Review of the Literature. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi 2011;6(1):11–5

Cervantes-Salazar JL, Calderón-Colmenero JE, Ramírez-Marroquín S. Idiopathic chylopericardium. A case in point. Rev Esp Cardiol. 2007;60(8):884–5

Revere DJ, Makaryus AN, Bonaros EP Jr, Graver LM. Chylopericardium presenting as cardiac tamponade secondary to an anterior mediastinal cystic teratoma. Tex Heart Inst J. 2007;34(3):379–82

Mogulkoc N, Onal B, Okyay N, Günel O, Bayindir U. Chylothorax, chylopericardium and lymphoedema--the presenting features of signet-ring cell carcinoma. Eur Respir J. 1999;13:1489–91

Campbell RM, Benson LN, Williams WW, Adatia I. Chylopericardium after cardiac operations in children. Ann Thorac Surg. 2001;72(1):193–6

Papaioannou Y, Vomvoyannis A, Andritsakis G. Combined chylopericardium and chylothorax after total correction of Fallot's tetralogy. Thorac Cardiovasc Surg. 1984;32(2):115–6

Yıldırım T, Selimoğlu Ö, Çevik C, Öztürk İ, Öz FM, Kurtoğlu N, Oğuş NT. Chylopericardium following double valve replacement. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2009;17(4):296–8

Ross P, Joseph S, Walker D. A case of isolated primary chylopericardium. Br Heart J. 1979;41(4):508–11.

Kawano H. Primary chylopericardium. J Cardiol Cases. 2012;5:e173–4

Kwon JB, Choi SY, Kim CK, Park CB. Primary idiopathic silent chylopericardium. J Cardiothorac Surg. 2013;8:28.

Salcı H, Yılmaz Z, Bayram AS, Yalçın E, Kaya M. Medical and Surgical Treatment of Chylothorax in a Dog with Right-Sided Heart Failure. Turk. J Vet Anim Sci. 2009;33(2):165–70

Wilmshurst PT, Burnie JP, Turner PR, Kubie A. Chylopericardium, chylothorax, and hypobetalipoproteinaemia. Br Med J (Clin Res Ed). 1986;293:483–4

Hattori H, Dakeshita E, Nakazato J, Takahashi T, Wake M, Hirata K, Yasumoto H, Tengan T, Mototake H. Primary chylopericardium treated by surgery: report of two cases. J Cardiol Cases. 2011;3:e106–10

Mitsui K, Namiki K, Matsumoto H, Konno F, Yoshida R, Miura S. Thoracoscopic treatment for primary chylopericardium: report of a case. Surg Today. 2005;35(1):76–9

López-Castilla JD, Soult JA, Falcón JM, Muñoz M, Santos J, Gavilan JL, Rodríguez A. Primary idiopathic chylopericardium in a 2 month old successfully treated without surgery. J Pediatr Surg. 2000;35(4):646–8

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.