Suç Üzerine Çalışmalar Adli Arkeolojiye Giriş
PDF

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Fincancı Şebnem K. Suç Üzerine Çalışmalar Adli Arkeolojiye Giriş. Bull Leg Med [Internet]. 01 Temmuz 1996 [a.yer 16 Eylül 2019];1(2):105. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/145

Öz

John Hunter, Charlotte Roberts, Anthony Martin B T Batsford Ltd, Londra 1996 Arkeoloji, antropoloji ve adli bilimlerin kesiştiği alanlarda yapılan çalışmaların son yıllarda ivme kazanması ile birlikte 80'li yıllarda bu alanı kapsayan pek çok kitap yayınlanmıştır. İngiltere'de ilk kez adli arkeoloji kursu düzenleyen Bradford Üniversitesi'nde arkeoloji öğretim üyesi olan John Hunter'ın aynı bölümden birçok meslektaşı ve Polis Bilimsel Gelişim Bölümünden bir başdedektif ile birlikte yazdığı bu kitap özellikle bu alanda yer alan konuların tümüne toplu bakış olanağı sağlamaktadır. Bu alanda çalışmalar .yaparak yayınlayan Dwight'tan başlayıp Stewart, Morse, Duncan ve Sto- utamire, Ubelaker, Reichs, Rathbun ve Buikstra, Kil- lam, Bennike, Krogman, İşcan ve Helmer, Bodding- ton, Garland ve Janaway, Caldwell ve Martin'in kitaplarından ve değişik çok sayıda makaleyi de içeren geniş bir kaynakçadan yararlanılarak hazırlanmış olan 174 sayfalık kitap 9 bölümden oluşmaktadır. Adli arkeolojinin gelişimi ve bugün bu alanın ulaştığı sınırların aktarıldığı ilk bölümün ardından İngiltere'de polis örgütünün yapısı ve işlevi ile hukuki yapı tanıtılmakta; üçüncü bölümde gömülmüş cesetlerin çıkarılması, bu süreçte ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve delillerin toplanmasında her aşamanın önemi vurgulanmaktadır. Arkeolojinin yıkıcı bir süreç olduğunu belirten yazar, gömülmüş cesetlerin çıkarılması işleminin, laboratuvar deneyinin yinelenmesi gibi bir niteliği olmaması, çıkarma tamamlandıktan sonra gömü yerinin tümüyle bozulması ve beraberinde bulunan delillerin de kaybolması nedeniyle işlem öncesi planlama ve işlem sırasında her ayrıntının kaydedilmesi ve örneklemenin yapılması zorunluluğunu temel ilkeleri de açıklayarak ortaya koymaktadır. Gömülü cesetlerde biyolojik yıkımın ve birlikte bulunan diğer materyaldeki yıkım özelliklerinin anlatıldığı dördüncü bölümden sonra, beşinci bölümde gömülü cesetlerin aranması ve bulunması için kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları sunulmaktadır. Adli antropoloji başlığı altında ve iki ayrı bölüm olarak sunulan; biyolojik antropolojinin adli çalışmalara katkısının irdelendiği altıncı ve yedinci bölümlerde, cesedin kimliklendirilmesi, yaş ve cinsiyetin belirlenmesi, ölüm sebebi ve şeklinin aydınlatılmasına ilişkin verilerin değerlendirmesi yapılmaktadır. Sekizinci bölüm ölüm zamanının belirlenmesi ve bu amaçla kullanılan ve kullanılabilecek yöntemleri içermektedir. Arkeolojik yöntemlerin bu olgular için gerçek anlamda yararı olamayacağı belirtilerek, zamanlama için de; birkaç saat, gün ve bazı özel koşullarda birkaç ay ve yılı kapsayan ölüm sonrası aralık - postmortem inteıval (PMD - yerine bu tür olgular için daha geniş bir zaman dilimini kapsayan ölümden sonra geçen süre - time since death (TSD) - teriminin kullanılması önerilmektedir. Son bölüm olan dokuzuncu bölümde ise arkeolojinin adli bilimler ile koşutluğu ve disiplinlerarası etkileşim ve gelişimi vurgulanmaktadır. Oldukça genel bir kapsamda hazırlandığı için teknikler çok ayrıntılı olarak aktarılmamış ise de, zamanında yapılamayan otopsilerin ve mezar açma sonucu çıkarılan cesetler üzerinde çalışma zorunluluğunun sıkıntılarını yaşayan meslektaşlarımız için; konuya temel anlamda genel bir bakış açısı kazandırması ve disiplinlerarası etkileşimi vurgulaması yönünden bu kitabın çok yararlı olacağını düşünüyorum. Sonsözünde, bilimin herzaman kesin yanıtlar üretemeyeceği bilincinin her iki disipline de yararını vurgulayan yazarda, bir anlamda ikibin yıl öncesinden, Sokrates'den "En iyi bildiğim hiçbirşey bil- mediğimclir" deyişi bir kez daha yansılanmaktadır. Ne kadar az bildiğimizi okudukça daha çok kavrayabileceğimiz nice kitaplara . Şebnem Korur FİNCANCI, Temmuz 1996
PDF

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.