Ergenlik Dönemi Ölümleri
PDF

Anahtar Kelimeler

çocuk
adolesan
şiddet
ölüm

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Tüzün B, Sözen M Şevki, Dokgöz H, Fincancı Şebnem K. Ergenlik Dönemi Ölümleri. Bull Leg Med [Internet]. 01 Ekim 1997 [a.yer 20 Ekim 2019];2(2):67-0. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/227

Öz

Ergenlik döneminde gerçekleşen ve adli olgular kapsamında değerlendirilen çocuk ölümlerinin irdelenmesi ile bu dönemin davranış özelliklerinin ölüm sebepleri ve ölümün gerçekleşme şekli üzerine etkilerinin ortaya konması amaçlanan bu çalışmada, 1994-1996 yıllarında İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde otopsileri yapılan 11-20 yaş grubundaki toplam 564 olgu incelenmiştir. Olgulardan 538’incte kesin ölüm sebebi belirlenirken, 26 olguda ölüm sebebi belirlenememiş ve çalışma dışı bırakılmıştır. 538 olgunun %76,8’ini erkek,%23,2’sini kız çocuklar oluşturmaktadırlar. Ölüm şekline göre ayırım yapıldığında; ilk sırada 207(% 41,3) olgu ile kaza ölümlerinin geldiği, bunu 181(%36,2) olguyla cinayetlerin izlediği, 88(%17,6) olguda ise ölüm şeklinin intihar olarak belirlendiği, 25 olguda ise belirlenemediği görülmüştür. Ölüm sebeplerine göre incelendiğinde ise, 501 olguda ölümün doğal olmayan sebeplerle oluştuğu, yalnız 37 olguda doğal ölüm tanısı konduğu saptanmıştır. Doğal olmayan ölüm sebepleri arasında en yüksek oranın %18,4 ile ateşli silah yaralanmaları olduğu, bunu %14,8 ile kesici delici alet yaralanmaları ve %13,6 ile asıların izlediği gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar irdelendiğinde, adli olguların ergenlik döneminde sıklıkla gözlenen şiddet içerikli davranış biçimlerini önemli oranda yansıttığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Adolesan, Şiddet, Ölüm.

https://doi.org/10.17986/blm.199722227
PDF

Kaynaklar

Neyzi O, Ertuğrul T. Pediatri Cilt 1. Nobel Tıp Kitabevi İstanbul, 1989:104-16.

Yavuzer H. Çocuk Psikolojisi. 11.Basım. Remzi Kitabevi İstanbul, 1994:279-96.

Yörükoğlu A. Gençlik Çağı, Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar. Özgür Yayın Dağıtım Limited Şti. İstanbul, 1993:13-20.

Köknel Ö. Bireysel ve Toplumsal Şiddet. 1.Basım. Altın Kitaplar Yayınevi İstanbul, 1996:17-26.

Wise HP, Kotelchuck M, Wilson LM, Mills M. Racial and Socioeconomic Disparities in Childhood Mortality in Boston. The New England Journal of Medicine Vol 313, August 1985:360-6.

Christoffel KK. Violent Death and Injury in US Children and Adolescents. AJDC Vol 144, June 1990:697-706.

Riddick L, Wanger PG, Fackler LM, Carter DR, Hoff JC, Jinks MJ, Becker AJ. Gunshot Injuries in Mobile County, Alabama: 1985-1987. Am J Forensic Medicine and Pathology 1993;l4(3):215-25.

Keck JN, Istre RG, Coury LD, Jordan F, Eaton PA. Characteristics of Fatal Gunshot Wounds in the Home in Oklahoma: 1982-1983- AJDC Vol 142, June 1988:623-6.

İnanıcı A, Günaydın G, Polat O, Aksoy E, Demirci Ş. Konya ve Yöresinde Çocukluk Çağı Döneminde Travma Sonucu Yaralanma ve Ölüm Olguları. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1994;10(4):543-9.

Salaçin S, Alper B, Çekin N. Adana’da Fatal Sonlanan Çocukluk Çağı Kazalarının Yöresel Özellikleri. Adli Tıp Dergisi 1992;8(1-4). 125-30.

Salaçin S, Çekin N, Gülmen MK, Özdemir MH, Şen F, Savran B. Adana’da Çocukluk Çağı Ölümlerinin Orijin ve Ölüm Nedenlerinin Dağılımı. 1 .Adli Tıp Kongresi, 1-4 Kasım İstanbul, Kongre Özet Kitabı 1994:7-8.

Tansel E, Çakıcı M, Aksoy E, Albayrak M, Polat O. K.K.T.C’nde 0-18 Yaş Grubunda Yapılan Adli Otopsilerin Retrospektif İncelenmesi. 2.Adli Bilimler Kongresi, 13-16 Mayıs Kirazlıyayla-Bursa, Kongre Özet Kitabı 1996:68.

Aksoy E, İnanıcı A, Çolak B, Polat O. Çocuk Ölümleri. l.Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan Adana, Kongre Kitabı 1994:233-5.

Vane D, Shedd GF, Grosfeld LJ, Franiak JR, Ulrich CJ, West WK, Rescorla JF. An Analysis of Paediatric Trauma Deaths in Indiana. Journal of Paediatric Surgery 1990;25(9):955-60.

Holinger CP. Violent Deaths Among the Young: Recent Trends in Suicide, Homicide and Accidents. Am J Psychiatry September 1979:136-9.

Katkıcı U, Özkök MS, Özkara E. Sivas İlinde İntihar Olgularının Değerlendirilmesi. l.Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan Adana, Kongre Kitabı 1994:115-8.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.