Dosya 1 - TTB-ATUD İnsan Hakları ihlallerinin Önlenmesine Yönelik Adli Tıp Eğitimi Projesi
PDF

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
ATUD ATUD. Dosya 1 - TTB-ATUD İnsan Hakları ihlallerinin Önlenmesine Yönelik Adli Tıp Eğitimi Projesi. Bull Leg Med [Internet]. 01 Ekim 1997 [a.yer 23 Mayıs 2019];2(2):71-0. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/228

Öz

Türk Tabibleri Birliği, 34. Büyük Kongre’de alınan kararlar çerçevesinde (1986 Madde 8) adli tıp hizmetlerini yürüten hekimleri nelerin yapılmaması gerektiği konularında eğitmek yönünde gecikmeli de olsa 1996 Aralık ayında biri pilot çalışma olmak üzere 7 serilik kurs zinciri başlatmıştır. Şubat 1998’de bu eğitimin tamamlanması beklenmektedir. Eğitimin etkin olabilmesi için ilk önce kurs yerleri ve eğitim modeli seçimi konusunda özenli ve titiz bir çalışma başlatıldı. Eğitim standardı açısından yöre sorunlarını da içeren önanket uygulanarak vurgulanması gerekenler ön plana çıkartıldı, teksir (kitap olma aşamasında) video ve saydamlar hazırlandı. Eğitim, uluslararası belgelerin bulunduğu ek kitaplarla desteklendi. Her eğitimde öne çıkan yöre problemlerini aydınlatıcı “olgu tartışmaları” yapıldı. Kursun 5 günle sınırlandırılması eleştirildi. Kurs sırasıyla İstanbul, Manisa, Diyarbakır, Mersin, Samsun illerinde bölge tabip odalarının kursiyer seçimiyle 20’şer kişilik 3 sınıfta oturumlar şeklinde yapıldı. Balıkesir ve Eskişehir illerinin 1998 yılı içinde eğitim programına dahil edilmesine karar verildi. Kurslara ilgi çok fazla idi. Derslerin sürekliliği açısından katılanlar ile eğitmenler devamlı iletişim içindeydiler. Bunda yapılan tartışma toplantıları ve sosyal etkinliklerin rolü çok büyüktü. Kursiyerlere katıldıkları ders oranında kredilendirme puanı verilerek (Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Kredilendirme Kurulu) açık adresine gönderildi. Kursun yapıldığı illerden kursun değerlendirmeleri istendi. Yapılan etkinliğin sürekliliği ve gerekliliği devamlı getirildi. Diyarbakır'a katılan Sağlık Bakanlığı gözlemcilerinin raporları da kursun gerekliliğini ön plana çıkartıcı yöndeydi. Kurs yapılan her ilden bir katılımcının da olduğu final toplantısının yapılması tüm eğiticiler tarafından dile getirildi. Dr. İstemihatı Oral Adli Tıp Eğitimi TTB Sorumlusu
PDF

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.