Limitations of Expert Evidence
PDF

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Salaçin S. Limitations of Expert Evidence. Bull Leg Med [Internet]. 01 Ekim 1997 [a.yer 23 Mayıs 2019];2(2):104-5. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/233

Öz

Limitations of Expert Evidence Edited by Stephen Leadbeatter MB ChB MCRPath ISBN 1 86016 029 8 Printed in Great Britain by Cathedral Print Services Ltd, Salisbury, 1996 Kitap 25 Ekim 1994 te The Royal College of Physicians ve The Royal College of Pathologists tarafından düzenlenen konferanstan sonra hekimlere ve avukatlara konuyu tartışmaya açmak için basılmış. Bilirkişi görüşünün temel filozofisinin, bu görevi yapanlar ve bu hizmeti alanların yapabileceklerinin sınırlarının tartışılması amaçlanmış.Seksen altı sayfadan oluşan kitabın fiatı on iki İngiliz Sterlini. Kitap üç bölüm ve bunların altında toplanan on ana başlıktan oluşmakta. Elinize aldığınızda küçük boyutu ve anlaşılır dili ile hemen okunup bitirelecek kitaplardan sanılıyor. En azından ben böyle düşünmüştüm. Ancak daha L A Tuınberg ve A J Bellinham’ın ön yazısında ben çarpıldım. Değerli yazarların kaleme aldığı başlıklar ve gündeme getirdiği tartışmaların tüm Adli Bilimlerle uğraşanların dikkatle okuması gereken cinsten olduğu kanısındayım. Birinci bölüm The Legal Perspective iki anabaşlıktan oluşuyor, The Criminal legal perspective Honour Judje Martin Stephens tarafından yazılmış,bilirkişi olarak görev yapabilmek için belgelenmiş bir eğitim olması gerektiği, mahkemelerde ya da yazılı raporlarda verilebilecek görüşlerin incelikleri tartışılmış. Bu bölümün ikinci anabaşlığı The civil legal perspective avukat Jennifer Cummin tarafından yazılmış. Toplum gözünde bilirkişinin anlamı ve mahkemenin bilirkişi görüşünü değişmez bilimsel doğru gibi algılayarak düştüğü bilimsel yanılgı ve raporlardaki kavram farkı dile getirilmiş. İkinci Bölüm The Medical And Scientific Perspective başlığı altında Roger C Evans MD Clinical evidence başlığında toplumun hasta tedavisi ve bilirkişilik hizmetinden beklentilerinin unrealistik olduğu ve o doğrultuda gerçekleştirilen görevlerinde bilimsel olamayacağından bu nedenle bilirkişi sunumunun gerçek mi yoksa yalnızca bir kişinin bireysel yaklaşımı mı olduğunun tartışılması gerektiği vurgulanıyor. Bu noktada en önemli konunun bilirkişinin yaptığı işe bakışı, meslek filozofisi olduğu vurgulanıyor. Bu bölümde DNA başlığı altında Hemogenetikçi Patrick J Lincoln Scientific issues yönünden konuları ele alarak DNA varyasyonları, bunların ayırımı, DNA profillerinin karşılaştırılması ve uyumun tartışılması, alternatif DNA tekniklerinin adli olaylardaki özelliklerini ve değerini tartışıyor. Aynı başlığın Legal issues yönü Graham Cook tarafından Yasalar ve DNA, müdafaa konsültasyonunun gerçeğe yaklaşmaktaki rolü üzerinde duruluyor. Limitations of psychiatric evidence Adli Psikiatrist Nigel LG Eastman in kaleminden p- sikiatrik delililerin ve metodların sınırları, normal tanımlamasının göreceliliği aktarılıyor. Adli Patolog Stephen Leadbeatter Pathological evidence başlığında gösterilebilir gerçekler, gözlenen gerçekler, doğrular ve olanlar arasındaki bağın bulunmasının zorluklarını sıralıyor. David K Wittaker ise Forensic Dentistry başlığında dental bilirkişinin kim olduğu ya da olması gerektiğini, kimliklendirme ve diş izlerinin güvenilirliklerini, özel ve bilimsel sınırlarını sıralıyor. Üçüncü Bölüm Training and Quality Assurance. Prof. David J Gee Training the medical witness başlığı altında tıbbi bilirkişinin eğitiminde bilgi birikimi, bilimsel eğitim, deneyim, beceri, bireysel gelişkinlik gibi konuların önemini ve ayrıntılarını aktarırken eğitimin içeriği konusunda kişisel yaklaşımlarını belirtiyor. Adli Patoloji Board üyesi Tıevor J Rothwell The role of the Policy Advisory Board for Forensic Pathology başlığında Adli Patologların akreditasyonları, eğitim ve araştırma etkinlikleri, mesleki gelişimleri ile ilgili görüşlerini aktarırken, bir eğitim programı için içerik öneriyor. Son başlık ise Bemad Knight ve Stephen Leadebeatter tarafından kaleme alman Overview. Bu başlık altında hem halkın hem de yargının bilirkişilerden beklediğinin kesin tartışmasız doğru kavramanın bilimle uyuşmazlığı bir önceki bölümlerde ele alındığı açıklıkta aktarılıyor. Eğer bulursanız bu ucuz ancak meslek felsefesini değişik yönlerden ele alan kitabın yararlı olacağı kanısındayım. Prof.Dr.Serpil Salaçin
PDF

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.