Uzm Dr Sebahattin Okumuş 05-09-1937 - 14-03-2003
PDF

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Özdemir V. Uzm Dr Sebahattin Okumuş 05-09-1937 - 14-03-2003. Bull Leg Med [Internet]. 01 Aralık 2003 [a.yer 09 Aralık 2019];8(3):99. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/522

Öz

1993 yılının Temmuz ayında tanıştık. Otopsisi ertesi güne kalan bir cenazenin başında beklerken, Fatih Adli Tabibi olduğunu anladığım iriyarı ve göbekli bir kişi kendine has yürüyüşüyle cenaze başına geldi. Daha tanışamadan elindeki dörde katlanmış ve “A4” olduğu belli olan kağıda hızlı bir biçimde not almaya başladı. Çevresiyle bağını koparmış, dış muayeneye ve elindeki kağıda konsantre olmuştu; birşey soranları “dur şimdi zamanı değil!” biçiminde geri çeviriyordu. Bu cümlenin, kendisinin her zaman kullandığı bir deyim olduğunu tanıyanlar bilir. Sonunda muayene bitti ve tanıştık; Dr. Sebahattin Okumuş imiş. “Sebahattin” olan adının “Sabahattin” olarak telaffuz edilmesine ve yazılmasına çok kızardı. Bunu ilk tanıştığımız gün anladım. Daha soma kendisiyle sık sık görüşmemizin dışmda, 1998-1999 yıllarında Fatih Adli Tabipliğinde çok yakından tanımamı sağlayacak 1 yıl kadar birlikte çalıştık... Kendi sağlığına pek dikkat etmez ve hele KOAH'lı (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastahğı) olmasına karşın ilaçlarım düzenli almaz ve bir hekim olmasına karşın doktor korkusundan dolayı kontrole gitmekten çekinirdi. Hastalığmın alevlendiği dönemlerde, ölü muayenesi için 1 kat merdiven çıkmak zorunda kalacağı için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin morguna gitmek istemezdi. 1999 yılı itibariyle 15 yıllık KOAH'lı olması ve tam konulduğu gün 20 yıh aşkın süre boyunca günde 2-3 paket kullandığı sigarayı birden bırakması (zorunda kalması) dışında sağhğma pek dikkat etmemesi bildiğim en kötü yanıydı... Evine sürekli bir şeyler taşıması, oğlunun üzerine titremesi, eşi ve oğlu ile telefondaki diyaloglarından kendisinin evine pek düşkün olduğu, iyi bir “aile babası” ve “aile reisi” olduğu anlaşılıyordu. Evi ve işi dışında zaman geçirdiği tek yer Cengiz Ağabeyin (Uz. Dr. Cengiz YEGİNALTAY) kahvehanesiydi. Zaten yaşamının son saatlerini orada tamamladı. Sebahattin OKUMUŞ'un Biyografisi: Uz. Dr. Sebahattin OKUMUŞ, 05.09.1937 yılında Bitlis'te doğdu; ilk ve orta öğrenimini bu ilde tamamladı. Aymyıl kazandığı Tıp Fakültesine kaydım yaptırmak için geldiği İstanbul'da geçim sıkıntısı ve diğer nedenlerden dolayı üniversite öğrenimini yarıda bırakarak bir ilaç firmasında mümessil olarak çalışmaya başladı. Yıllar soma yeniden okuluna dönerek mezun oldu. Adli Tıp Mtiessesesi'nin 10.10.1980 tarihinde açtığı sınavda başarılı olarak Adli Tıp Asistanı olmaya hak kazandı. 17.03.1981 tarihinde S.S.K. Cibali Dispanserinden naklen tayin olarak bu görevine başladı. “Çocuk Öldürme (Infanticide) Metodları ve Çocuk Öldürme İlgili Adli Tıp Sorunları” konulu teziyle 24.10.1983 tarihinde 4 asistan arkadaşıyla birlikte girdiği uzmanlık sınavını (diğerleri: Dr. Uğur Kaya GÜNDÜZ, Dr. Şerife Bilge KIRANGİL, Dr. Yaşar TIRAŞÇI ve Dr. Uğur TANAÇAN) vererek Adli Tıp Uzmam oldu. (Jüri üyeleri: Prof.Dr. M. Şemsi Gök, Prof.Dr. Talia Bali Akyan, Doç. Dr. R. Özdemir Kolusaym, Uz. Dr. Vakur Sağmen ve Uz. Dr. Cahide Müdüroğlu). Bir süre Kurumda çalıştıktan soma Adli Tıp Kurumu'nun Türkiye'de teşkilatlanması politikası doğrultusunda Erzurum'da açılan Şube Müdürlüğü'nde görevlendirildi, 09.05.1984 tarihinde bu görevine başlayarak Erzurum'un ilk adli tıp uzmanı oldu. Yaklaşık 8 yıl burada görev yaptıktan soma İstanbul'a geri çağrılarak 10.02.1992 tarihinde Başkan Yar-dımcıkğı'nda görevlendirildi. Ardından kısa bir süre Bakırköy Şube Müdürü olarak çalıştı. 01.06.1993 tarihinden itibaren Fatih Şube Müdürü (kadrosunu 09.01.1998 tarihinde aldı) olarak görev yaptı. 06.09.2002 tarihinde yaş haddinden emekli oldu. 14.03.2003 Cuma günü akşamüstü idi, bir tıp bayramında aramızdan ayrıldı... Dr. Veli ÖZDEMİR
PDF

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.