Kongre İzlenimleri
PDF

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Balcı Y. Kongre İzlenimleri. Bull Leg Med [Internet]. 01 Aralık 2007 [a.yer 20 Ekim 2019];12(3):142-5. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/652

Öz

III MEDITERRANEAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES MEETING (MAFSM) V LATIN-AMERICAN CONGRESS OF MEDICAL LAW (LACML) III IBERIAN CONGRESS OF LEGAL MEDICINE (ICLM) 3. Akdeniz Adli Bilimler Akademisi Kongresi, 5. Latin Amerikan Tıbbi Hukuk Kongresi ve 3. İberiyan Adli Tıp Kongresi 3. Akdeniz Adli Bilimler Akademisi Kongresi ile eş azmanlı olarak 5. Latin Amerikan Tıbbi Hukuk Kongresi ve 3. İberiyan Adli Tıp Kongresi 21-23 Haziran 2007 tarihleri arasında Portekiz Porto’da gerçekleştirildi. Bir arada gerçekleştirilen 3 kongrenin temel konferans ve oturumları eş zamanlı olarak 3 ayrı salanda gerçekleştirildi. Ayrıca diğer 3 salonda da eş zamanlı olarak sözlü sunumlar yapıldı. Bu kongrede öncekilerden farklı olarak katılım belgesi dışında, poster ya da sözlü sunum yapanlara; sunumun yapıldığına dair belge verildi. IALM ve ECLM toplantılarının da olduğu kongrede uluslararası tanınmış pek çok meslektaşımızla birlikte çalışma şansı yakaladık. Bu anlamda kongre oldukça tatmin edici bulundu. Her üç organizasyon için toplam katılımcı sayısının 550-600 civarında olduğu kongreye; Türkiye’den 14 kişi katıldı. Bu, Balkan Adli Tıp Kongrelerinden sonra, Türkiye’den katılımın en fazla olduğu uluslararası kongre idi. Bilindiği gibi, uluslar arası kongrelere ne kadar fazla kişi ile katılır ve deneyimlerimizi sözlü ya da poster bildirisi halinde sunarsak; o kadar güçlü oluyoruz. Kongreye Türkiye’den katılan ekip olarak, bu gücü hissettik. Türkiye’den kongreye katılan kişilerin isimleri ve çalıştıkları kurumlar yazının sonuna eklenmiştir. Kongre program kitapçığında 101 sözlü bildiri, 208 poster bildirisi kayıtlı olup bunlardan Türkiye adresli sözlü ve poster bildirileri de yazmın sonuna eklenmiştir. Bir yandan kongre etkinlikleri, sunumlar, posterler vb. tatlı bir telaş sürerken diğer yandan 4. Akdeniz Adli Bilimler Akademisi Kongresinin nerede yapılacağı tartışılıp karar verilecekti. Daha doğrusu bu tartışmadan ziyade ciddi bir yarıştı. Bu aşamada Türkiye’den kongreye katılan tüm arkadaşlar böyle bir kongreye ev sahipliği yapabileceğimiz, bunun ülkemizdeki adli tıp ve adli bilimlerin gelişimine katkısı olacağı, ülkemizin en üst düzeyde tanıtımına destek olacağı inancına sahiptik. Aslında demek olarak bir uluslar arası kongreye ev sahipliği yapmamızın; önemli bir zorunluluk olduğu, en az 10 yıldır gündemde idi. Başta Prof Dr Serpil Salaçin olmak üzere, hocalarımız da bizleri teşvik etmek için sürekli uyarıda bulunuyorlardı. Bu nedenle 2004 İstanbul kongresinden başlayarak; Gaziantep’e kadar giderek artan sayıda yabancı konukla ve giderek artan bir ivme ile ciddi deneyim kazanıldı. Kocaeli’ndeki kongrenin de yabancı ortaklı yapılması ve uluslararası kongre için ön deneyim olması kararlaştırıldı. Bu nedenle, Porto’ya giderken bu kongreyi ülkemize getirmeye aday olmak açısından, ruhen ve fiziksel olarak hazırdık. ATUD Meslekte Yeterlilik Kurulu’nun 4 üyesi ile ATUD başkan yardımcısı da kongrede hazırdı. Tüm ATUD üyeleri ve Adli Bilimler camiasından meslektaşlarımız gibi, diğer ATUD Yönetim Kurulu ve Meslekte Yeterlilik Kurulu üyesi meslektaşlarımızın da kalplerinin bizimle olduğunu biliyorduk. Bu güçle, ülkemiz adına kongreye ev sahipliği yapmak için aday olduk. Diğer aday ülke de İspanya idi. Onlar Granada’yı, biz de Antalya’yı gösterdik. Bu aşamada, kongre başkanlığı önerimizi kabul eden, ATUD MYK Başkanı Prof Dr Mete Gülmen hoca’nın başkanlığında, katılan tüm Türk üyelerin olağan üstü bir çabası başladı (TÜRK TİMİ). Aday ülkeler arasında karar verecek ve bunları etkileyebilecek uluslararası üne sahip meslektaşlarımızla (örn; Prof. Anthony Busuttil, ECLM Başkanı Prof. Pekka Saukko, IALM Başkanı Prof. Nuno Vieira, MAFS Başkan Yardımcısı Prof. Aly Chadly...); ikili, üçlü kulis faaliyetlerinde bulunuldu. Bu konuda kendimize güvenimiz ve samimiyetimiz tam olarak ortaya konuldu. Kararın açıklanacağı Gala gecesinde hepimiz heyecanlı idik. Beklenen an geldi ve karar Türkiye-Antalya olarak çıktı. Ülkemizdeki tüm adli tıp ve adli bilimler camiasına hayırlı olsun. Bu durumda Akdeniz Adli Bilimler Akademisinin 4. Kongresi Eylül sonu/Ekim başı 2CC9 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecek. Niçin Eylül sonu? Keza 28-30 Mayıs 2009 tarihleri arasında IATM’in 21. kongresi Lizbon’da yapılacak. Hem katılımcılar açısından aradan zaman geçmesi, hem Antalya’nın yazın boğucu sıcağında olmaması, hem de otel vb. yerlerin daha ekonomik ve müsait olması açısından ideal tarih olarak karşılıklı kararlaştırıldı. Hepimiz iş başına! I Iem Lizbon’da çalışmalarımızla kendimizi gösterelim, hem Antalya’da. Aynı gece 2. bir başarı daha yakalandı. Kongrede sunulan posterlerden en iyi poster bildirisi olarak seçilen 3 poster de aynı gala gecesinde anons edildi. Bunlardan birisinin B. Aydın, B. Çolak, Y. Balcı, C. Demirüstü tarafından sunulan “Reliability of Post-mortem Interval Estimation Using Post-mortem Changes of Putrefied Dead Bodies’’ başlıklı Türkiye adresli bir poster olması hepimizi gururlandırdı. Bu arada, Adli Tıp Uzmanları Derneğince geleneksel olarak yapılmakta olan Adli Bilimler Kongresinin 8.sinin, Kocaeli Üniversitesi ve Edinburg Üniversitesi ortaklığı ile 15-18 Mayıs 2008 tarihleri arasında Kocae-li’nde gerçekleştirileceği hem sözel olarak hem de afişlerle duyuruldu. Her kongrede olduğu gibi bir de kongrenin sosyal yanı var. Porto ortasından bir nehirle iki tarafa ayrılmış, tarihi zenginlikleri olan, iki tarafının toplamı 800 bin-f milyon arasında nüfusa sahip küçük, sevimli bir şehir. Şarap mahzenleri ile ünlü. Yüzlerce şarap üreten firma var ve bunların her birinin ziyaretçilere açtığı şarap mahzenleri var. Görülmeye değerdi. Kongrenin son günü, Portoya özel bir festival vardı. S. Joe festival olarak anılıyor. Bu festivalin özelliği bir nevi şaka ya da hoşgörü günü gibi olması idi. Bu festival nedeniyle Portekiz’in diğer şehirlerinden pek çok kişi şehre geldi. Her ne kadar herkes sabaha kadar sokaklarda olup eğlense de otellerde yer kalmıyor. Her tarafta rengârenk plastik çekiçler satılıyor. Çoluk çocuk, genç ihtiyar herkes bu çekiçlerden satın alıyor. Sokaklarda yanında bulunan ya da yanından geçen herkese bu çekiçle vuruyor. Kongre organizasyon komitesi de bu nedenle bizi çekiçsiz bırakmadı. Katılımcılara çekiç verdiler. Ayrıca, sokaklarda kötü koku ile özdeşleştirilen fesleğen saksıları (bizde güzel koku olarak bilinir) ile çiçeklenmiş/tohuma dönmüş erkek soğanlar satılıyor. İnsanlar yapraklarını koparıp elini yanındaki-nin burnuna sürüyor. Soğanın tohumlu kısmını yüzüne kulağına vs. sürtüyor. Tüm bunlar bir nevi şaka, kimse kimseye kırılmıyor. Şehrin tüm meydanlarında konser platformları kuruluyor, herkes sokaklarda dans ediyor, Super Bock adlı bira çeşmelerinden biralar alınıp içiliyor. Ezilme tehlikesi geçirecek kadar insan seli olmasına karşın, en küçük bir taşkınlıkla karşılaşılmaması oldukça ilgimizi çekti. Gece yarısından sonra nehri baştan yaratacak şekilde yapılan havai fişek gösterisi ile havaya fırlatılan yüzlerce ateş balonları görmeye değerdi. Türkiye’den kongre katılımcıları Uzm. Dr. Özlem Ersoy Adli Tıp Kurumu Prof. Dr. Mete Gülmen Çukurova Üniversitesi Dr. Hüsniye Canan, Phd. Çukurova Üniversitesi Dr. Demet Meral Çukurova Üniversitesi Dr. Dilek Battal, Phd. Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. Yasemin Balcı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yard. Doç. Dr. Birol Demirel Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Coşkun Yorulmaz İstanbul Üniversitesi Yard. Doç. Dr. Gökhan Ersoy İstanbul Üniversitesi Yard. Doç. Dr Hülya Yükseloğlu, Phd. İstanbul Üniversitesi Araştırma Gör. Şebnem Özcan İstanbul Üniversitesi Doktora Öğr. Itır Tan İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Ümit Biçer Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Kemalettin Acar Pamukkale Üniversitesi Güney Ersoy ATUD (2 yaşındaki en küçük katılımcımız, Özlem & Gökhan çiftinin oğlu) Sözlü Bildiriler 1- Effects of ambulance craches on transporting patient’s death. E. Özlem, E. Gökhan, AE. Ülker, K. Gülay, E. Süheyla, Y. Özlem 2- Evaluation of deaths after immunization. E. Gökhan, Y. Özlem, T. Sad, B. Ersin 3- The importance of measuring intraocular pressure (IOP) using a tonometer in order to estimate the post-mortem interval. Y. Balcı, H. Başmak, B. Kenan Kocatürk, A. Şahin, K. Özdamar 4- Natural childhood and adolescant deaths in medicolegal autopsy cases in Adana- Turkey. GM. Korkut, M. Demet, A. Ramazan, Ç. Nemci, H. Ahmet 5- Sudden cardiac death and Glycoprotein iib/iia polymorphism. P. Öncü, P. Danae,, Y. Kocias, KF. Elena, E. Abacı Kalfaoğlu, M. Panagiotis, S. Atasoy, M. Emmanuel 6- What about the forensic toxicology in Adana-Tur-key. B. Dilek, GM. Korkut, D. Nebile, H. Abmet. 7- The significance of the prolanged hungers in forensic medicine. N. Küçükçallı, Ü. Biçer, C. Yorulmaz, Ö. Özkalıpçı Poster Bildirileri T Intrafamilier violence cases of Pamukkale University, School of Medicine, Department of Forensic Medicine between May 2003-July 2004. B. Boz, K. Acar, A. Kurtuluş 2- The use of cannines in forensics: a Turkey perspective. S. Şebnem Özcan, H. Akın, H. Bayram, M. Baş, A. Yıldız, A. Özdemiroğlu 3- Crime Scene investigation in Adana-Turkey-“An analyses for yesterday, today and tomorrow. MK. Gülmen, H. Kaygısız, B. Gönültaş, D. Meral, R. Akcan 4- Allele frequencies for 15 STR loci of Çukurova Region from Turkey: Preliminary study. C. Hüsniye, S. Ayşe, A. Behnan 5- Female homicide victimization: 2000-2003 Istanbul-Turkey. Beyhan Ceylan, S. Şebnem Ozean, N. Ziyalar 6- Reliability of Post-mortem Interval Estimation Using Post-mortem Changes of Putrefied Dead Bodies. B. Aydın, B. Çolak, Y. Balcı, C. Demirüstü 7- Evaluation of autopsies in medical malpractice cases by using and audit fall. I. Pakiş, N. Yaycı, M. Kara-pirli, O. Polat 8- Suicide by electrocution, case report. EU Akyıldız, A. Ozaslan, F. Yeşiloğlu, I. Pakiş 9- Metil alcohol intoxication in a 9 months baby. DT. Arabacı, FI. Boz, G. Ersoy, I. Pakiş 10- Sudden young death due to cardiac fibroma- “A case report”. M. Demet, A. Ramazan, GM Korkut, B. Gökhan, C Nemci 11- Potmortem evaluation of anaphylactic drug reactions. Y. Rıza, Y Özlem, E. Zerrin, E. Gökhan, B. Er-kut, A. Murat Nihat 12- Adolescents as homicide victims in Ankara- Turkey. B Demirel, K. Acar 13- Injury caused by explosion of abandoned explosive ordnance (Case report). M Melek, M. Can, I. Edirne, U. Biçer 14- Posttraumatic stres disorder and disability in motor vehicle accident survivors: A forensic perspective in Turkey. I. Demirbağ, U. Biçer, T. Akar, Ç. Çağlayan, Ö. Kurtaş 15- The considerations of suicide-letters of “The Council of Forensic Medicine” in terms of psychological and cognitive aspects in Turkey. Ö. Kurtaş, U. Boş-gelmez, R. Yalu, Birincioğlu I, L. Mehmet, G. Sibel, S. Yah, Ü. Biçer, T. Aker 16- Comparing the street children using inhalant in terms of suicide attend. I. Tari, N. Ziyalar 17- The sociodemographical situation of police vocational school students and the examination of their psychological needs. M. Yükseloğlu, E. Hülya Yük-seloğlu, S Şebnem Özcan, M. Özaşçılar, N. Ziyalar, EA. Kalfaoğlu 18- Patient safety and gender. UTJ. Atılmış, I. Hot, H. Şen, C. Yorulmaz, Y. Balcı 19- Are the IVF/ICSI methods anomaly cause? Case report. U. Biçer, E. Bozat, U. Naci Gündoğmuş, Ö. Kurtaş, B. Çolak. 20- Plasma DNA levels fort he scoring of trauma. Al Gün, G. Çetin, G. Petridis, O Şimşek, EA. Kalfaoğlu 21- Forensic Medicine Services in Turkey: The current position and a suggested model the future. Y Balcı, C. Yorulmaz, S. Gürpınar (Birkaç sunulamayan bildiri bulunmaktadır) Prof. Dr. Yasemin Balcı
PDF

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.