Samsun’da Çocukluk Çağı Medikolegal Ölümler
PDF

Anahtar Kelimeler

adli tıp
çocukluk çağı
medikolegal ölüm

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Aydın B, Turla A, Mutlu H. Samsun’da Çocukluk Çağı Medikolegal Ölümler. Bull Leg Med [Internet]. 15 Aralık 2014 [a.yer 23 Mayıs 2019];19(3):169-75. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/802

Öz

Bu çalışmada; Samsun’da çocukluk çağı medikolegal ölüm olgularının genel özelliklerinin belirlenerek, önlenebilir sebeplerle meydana gelen çocukluk çağı ölümlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Samsun’da 2006-2011 yılları arasındaki altı yıllık sürede postmortem incelemesi yapılan 0-18 yaş grubundaki 301 adli ölüm olgusu ile ilgili kayıtlar incelenmiştir. Veriler SPSS (version 20.0) istatistik programı yardımı ile değerlendirilmiştir.

Çocukların %66,1’i erkektir. Yaş ortalaması 7,7±5,7 (0-18) yıldır ve en fazla (%26,6) olgu 1-4 yaş grubundadır. Adli soruşturma sonucunda çocukların %78,4’ünde ölümün orijininin kaza olduğu belirtilmiştir. Ölümün orijini kaza olan 236 çocuğun %47,4’ünün trafik kazası sonucu ölmüş olduğu tespit edilmiştir. Doğal ölüm olarak değerlendirilmiş 34 olguda ölüm nedeninin en sık (%47,1) enfeksiyon hastalıkları olduğu görülmüştür.

Çocukluk çağında yaralanmaya bağlı ölümlerin büyük bir kısmının kazalar ve özellikle de trafik kazaları sonucu meydana gelmiş olduğu dikkate alındığında; bu ölümlerin basit ve kolay uygulanabilir önlemlerle önemli ölçüde azaltılabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Adli tıp, çocukluk çağı, medikolegal ölüm.

https://doi.org/10.17986/blm.2014193802
PDF

Kaynaklar

Peclet MH, Newman KD, Eichelberger MR, Gotschall CS, Guzzetta PC, Anderson KD, et al. Patterns of injury in children. J Pediatr Surg 1990;25(1):85-91.

Towner E, Scott I. Child injuries in context. In: Peden M, Oyegbite K, Ozanne-Smith J, Hyder AA, Branche C, Rahman AKMF, Rivara F, Bartolomeos K (eds). World report on child injury prevention. World Health Organization, Geneva, 2008:1-28. (http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563574_eng.pdf) Erişim tarihi: 20.10.2012

“Türkiye’de Çocukların Yaşam Hakkı 2011 Raporu” (http://www.gundemcocuk.org/content/view/1288/1/) Erişim tarihi: 01.10.2012

Yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus-2011. Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) veri tabanı. (http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_yasgr.RDF&p_yil=2011&p_dil=1&desformat=html) Erişim tarihi: 08.10.2012

Tokdemir M, Kafadar H, Düzer S. Elazığ’da 2001-2007 yılları arasında otopsisi yapılan 0-18 yaş arası olgularının değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2):111-114.

Demirci Ş, Doğan KH, Erkol Z, Deniz İ. Konya’da 2001-2006 yılları arasında meydana gelen 0-18 yaş grubu ölümler. Türkiye Klinikleri J Foren Med 2007;4:121-126.

Savran B, Yarış F, Çan G, Topbaş M. Trabzon’ da Çocukluk Çağı Adli Ölüm Olguları (2000-2001). Adli Tıp Dergisi 2003;17(1):28-32.

Cekin N, Hilal A, Gülmen MK, Kar H, Aslan M, Ozdemir MH. Medicolegal childhood deaths in Adana, Turkey. Tohoku J Exp Med 2005;206(1):73-80.

İl, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus-2011. Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) veri tabanı. (http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_il_yasgr.RDF&p_il1=55&p_kod=2&p_yil=2011&p_dil=1&desformat=html) Erişim tarihi: 08.10.2012

Okoye CN, Okoye MI. Forensic epidemiology of childhood deaths in Nebraska, USA. J Forensic Leg Med 2011;18(8):366-374.

Kanchan T, Menezes RG. Mortalities among children and adolescents in manipal, southern India. J Trauma 2008;64(6):1600-1607.

Sauvageau A, Racette S. Child and adolescent victims in forensic autopsy: a 5-year retrospective study. J Forensic Sci 2008;53(3):699-702.

Väli M, Lang K, Soonets R, Talumäe M, Grjibovski AM. Childhood deaths from external causes in Estonia, 2001-2005. BMC Public Health 2007;7:158.

Pearson J, Stone DH. Pattern of injury mortality by age-group in children aged 0-14 years in Scotland, 2002-2006, and its implications for prevention. BMC Pediatr 2009;9:26.

Yayci N, Pakis I, Karapirli M, Celik S, Uysal C, Polat O. The review of autopsy cases of accidental childhood deaths in Istanbul. J Forensic Leg Med 2011;18(6):253-256.

Bener A, Hyder AA, Schenk E. Trends in childhood injury mortality in a developing country: United Arab Emirates. Accid Emerg Nurs 2007;15(4):228-233.

Lathrop SL. Childhood fatalities in new Mexico: medical examiner-investigated cases, 2000-2010. J Forensic Sci 2013 May;58(3):700-704.

Breen J. The Fundamentals. In: Peden M, Scurfield R, Sleet D, Mohan D, Hyder AA, Jarawan E, Mathers C (eds). World report on road traffic injury prevention. World Health Organization, Geneva, 2004:1-29. (http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241562609.pdf) Erişim tarihi: 20.10.2012

McMahon K, Gopalakrishna G, Stevenson M. Road traffic injuries. In: Peden M, Oyegbite K, Ozanne-Smith J, Hyder AA, Branche C, Rahman AKMF, Rivara F, Bartolomeos K (eds). World report on child injury prevention. World Health Organization, Geneva, 2008:31-56. (http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563574_eng.pdf). Erişim tarihi: 20.10.2012

Agritmiş H, Yayci N, Colak B, Aksoy E. Suicidal deaths in childhood and adolescence. Forensic Sci Int 2004;142(1):25-31.

Goren S, Gurkan F, Tirasci Y, Ozen S. Suicide in children and adolescents at a province in Turkey. Am J Forensic Med Pathol 2003;24(2):214-217.

Heninger M, Hanzlick R. Nonnatural deaths of adolescents and teenagers: Fulton County, Georgia, 1985-2004. Am J Forensic Med Pathol 2008;29(3):208-213.

Arslan M, Akçan R, Hilal A, Batuk H, Cekin N. Suicide among children and adolescents: data from Cukurova, Turkey. Child Psychiatry Hum Dev 2007;38(4):271-277.

Shaw D, Fernandes JR, Rao C. Suicide in children and adolescents: a 10-year retrospective review. Am J Forensic Med Pathol 2005;26(4):309-315.

Uzun I, Karayel FA, Akyildiz EU, Turan AA, Toprak S, Arpak BB. Suicide among children and adolescents in a province of Turkey. J Forensic Sci 2009;54(5):1097-100.

Tıraşçı Y, Gören S. Diyarbakır’da çocuk ve adölesan cinayetleri. Dicle Tıp Dergisi 2007;34(2):120-122.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (düzey3) ve şekline göre intiharlar. Türkiye İstatistik Kurumu, İntihar istatistikleri. (http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?demografidb2=&report=INT028.RDF&p_yil1=2011&p_duz1=TR831&p_dil=2&p_kod=1&desformat=html&ENVID=demografiEnv) Erişim tarihi: 08.10.2012

Polat O. Adli Tıp. DER Yayınları, İstanbul, 2000:247-255,340-343.

Mercy JA, Butchart A, Farrington D, Cerda M. Youth violence. In: Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R (eds). World report on violence and health. World Health Organization, Geneva, 2002:23-56. (http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf) Erişim tarihi: 20.10.2012

Runyan D, Wattam C, Ikeda R, Hassan F, Ramiro L. Child abuse and neglect by parents and other careviges. In: Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R (eds). World report on violence and health. World Health Organization, Geneva, 2002: 57-86. (http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf) Erişim tarihi: 20.10.2012

Baralic I, Savic S, Alempijevic DM, Jecmenica DS, Sbutega-Milosevic G, Obradovic M. Child homicide on the territory of Belgrade. Child Abuse Negl 2010;34(12):935-942.

Neuspiel DR, Kuller LH. Sudden and unexpected natural death in childhood and adolescence. JAMA 1985;254(10):1321-1325.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.