Kılın Sodyum Hipoklorit ile İşlem Görmesinin Morfolojik Etkileri
PDF

Anahtar Kelimeler

sodium hipoklorit
kimyasal muamele
kutikular hasar

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Cavlak M, Şahin MF, Akçan R. Kılın Sodyum Hipoklorit ile İşlem Görmesinin Morfolojik Etkileri. Bull Leg Med [Internet]. 15 Aralık 2014 [a.yer 23 Mayıs 2019];19(3):161-8. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/813

Öz

Giriş ve Amaç: Kıl olay yerinde en sık karşılaşılan delillerden biridir. Yapısal olarak dış etkenlere dayanıklı olduğu bilinmesine rağmen kılın kimyasal ajanlarla muamele edilmesine ilişkin çalışmalar azdır. Bu çalışmada kılın sodyum hipoklorit (NaClO) ile muamele edilmesinin kılın morfolojik yapısına etkileri incelenmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda beyaz ırktan bir erişkinden 10 adet vaka ve 10 adet kontrol kılı dipten kesilerek örneklenmiştir. İlk grup kıllar 10 dk süre ile <%5 NaClO içerikli çamaşır suyuiçinde bekletilmiştir. Diğer grup kıllar ise herhangi bir muameleye maruz bırakılmamıştır. Her iki gruptaki kıllar ksilen solüsyonu ile kalıcı preparat haline getirilmiş ve ışık mikroskobu altında incelenmiştir.

Bulgular: Kontrol grubu kılların 7’si kahverenkli, 3’ü koyu kahverenkli iken NaClO ile muamele edilmiş kılların ise birinin kahverenkli, geriye kalan 9’unun ise açık kahverenkli olduğu tespit edilmiştir. NaClO ile muamele sonrasında pigment yoğunluğunun azaldığı belirlenmiştir. Kontrol grubu kıllarda kutikula dış yüzeyi düz ve iç yüzeyi belirgin iken NaClO ile muamele edilmiş kıllarda kutikula dış yüzeyi bir kıl hariç tamamında dalgalanmış, iç yüzeyi ise tamamında belirginliğini kaybetmiş durumda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kortekste aşırı miktarda hava boşluklarının olduğu görülmüştür. Örneklerde kutikular kalkma bulgusu izlenmemiştir.

Sonuç: NaClO ile muamele edilen kıllarda, kortekste pigment yoğunluğunda azalma ve aşırı miktarda hava boşlukları olduğu görülmüştür. Bu hava boşluklarının parçalanmış pigment granüllerinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Kutikula tabakasında ise muamele edilmiş kıllarda dış yüzeyde dalgalanma ve iç kutikula sınırında belirsizleşme görülmüştür. Kılın morfolojik incelemesinde bu bulgularla karşılaşıldığında ayırıcı tanıda NaClO ile muamelenin düşünülmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sodium hipoklorit, kimyasal muamele, kutikular hasar.

https://doi.org/10.17986/blm.2014193813
PDF

Kaynaklar

Harding H, Rogers G. Physiology and growth of human hair. In: Robertson J ed. Forensic Examination of Hair. London: CRC Press, 1999:1-61.

Gaudete BD, Bisbing RE, Yoshino M, Sato H. Hair. In: Siegel J, Knupfer G, Saukko P eds. Encyclopedia of Forensic Sciences. 1st ed. Somerset: Academic Press, 2000:999-1041.

Nelson D, De Forest P. Forensic examination of hairs for cosmetic treatment. In: Robertson J ed. Forensic Examination of Hair. London: CRC Press, 1999:229-41.

Robbins CR. Bleaching Human Hair. In: Chemical and Physical Behaviour of Human Hair. New York: Springer Verlag Inc, 2002:153-92.

Jeong MS, Lee CM, Jeong WJ, Kim SJ, Lee KY. Significant damage of the skin and hair following hair bleaching. J Dermatol. 2010;37:882–7.

Imai T. The influence of hair bleach on the ultrastructure of human hair with special reference to hair damage. Okajimas Folia Anat. Jpn. 2011;88:1-9.

Christensen CE, McNeal SF, Eleazer P. Effect of lowering the pH of sodium hypochlorite on dissolving tissue in vitro. J Endod. 2008;34,449-52.

Clarkson RM, Moule AJ. Sodium hypochlorite and its use as an endodontic irrigant. Australian Dental Journal. 1998;43:4.

Deedrick DW, Koch SL. Microscopy of Hair Part I: A practical guide and manual of human hairs. Forensic Science Communications. 2004;6:1.

Hartnet KM., Fulginiti LC, Di Modica F. The effects of corrosive substances on human bone, teeth, hair, nails, and soft tissue. J Forensic Sci. 2011;56:954-9.

Kemp BM, Smith DG. Use of bleach to eliminate contaminating DNA from the surface of bones and teeth. Forensic Sci Int. 2005;154:53-61.

Harris KA, Thacker CR, Ballard D, Syndercombe Court D. The effect of cleaning agents on the DNA analysis of blood stains deposited on different substrates. International Congress Series. 1288;2006:589-91.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.