Konu ve Yazar İndeksleri
PDF

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Dokgöz H. Konu ve Yazar İndeksleri. Bull Leg Med [Internet]. 15 Aralık 2014 [a.yer 23 Mayıs 2019];19(3). Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/851

Öz

KONU İNDEKSİ / SUBJECT INDEX

Adli hekimlik

154

Genel adli muayene rapor formları 154

Otopsi

49,57,91,108,

Adli olgu

57

Genital muayene

87

 

112,168

Adli otopsi

81

Görme sekeli

105

Ölüm

49,105,112,193

Adli rapor

185

Görüntüleme

63

Panoramik grafi

75

Adli tıbbi değerlendirme

185

Gösteri kontrol ajanı

53

Profilleme

135

Adli tıbbi DNA tiplemesi

1

Göz yaşartıcı gaz

53

Psikoloji

135

Adli tıp

49,57,63, 87,

Gözaltı giriş-çıkış raporu

154

Rastlantısal lezyonlar

81

 

108,112,180

Hemşire

100,176

Sentetik kaımabinoid

198

Antik DNA

1

Hipotermi

112

Sibutramine

38

Beyin ölümü

57

Histopatoloji

81

Sodium hipoklorit

160

Bitkisel ürünler

38

İki farklı intihar yöntemi

190

Soruşturma görevlileri

71

Bonzai

198

İlaç uygulamaları

100

Soruşturma

135

Charles Ambroisse Bernard

125

İnsan DNA’sı

1

Sosyodemografik özellikler

49,146

Cinayet

105

İntihar

49,180,190

Sporda kullanılan destek ürünleri 38

Cinnarizine

38

İstanbul Protokolü

154

Suç ve soruşturma psikolojisi

135

Cinsel istismar

15,146

Karayolu trafik kazaları

29

Suç

135

Cinsel saldırı

87

Karbonmonoksit

63,91

Şüpheli ölüm

108

Çocuk

15,146

Kimyasal muamele

160

Tedavi ve rehabilitasyon merkezi 15

Çocukluk çağı

169

Komplikasyon

185

Tiroit

81

Diş gelişim atlası

75

Kurusıkı silah

105

Trafik sıkışıklığı

29

Dişlerden yaş tahmini

75

Kutikular hasar

160

Travma

108

Eğitim

154

Malpraktis

100,176

Türkiye popülasyonu

75

Engelli çocuk

193

Medikolegal ölüm

169

Uygulama

1

Enjeksiyon

176

Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane

125

Uyuşturucu madde

198

Ergen

146

Moleküler arkeoloji

1

Vareniklin

180

Eserler

125

Motorlu araç sayısı

29

Yağ embolisi

108,185

Fiziksel istismar

193

Nöroloji

63

Yaralanma

105

Gaz bombası

53

Nüfus

29

Yaşlılık

190

Gaz kapsülü

53

Olay yeri inceleme

71

Yol yoğunluğu

29

GC-MS

38

Organ nakli

57

Zehirlenme

91

YAZAR İNDEKSİ / AUTHOR INDEX

Acar K

154

Çetin V

71

İlhan S

154

Şahin İ

100

Açıkkol M

38

Çetinkaya Z

176

İrençin Ş

154

Şahin MF

161

Afşin H

75

Çileli G

49

Kanz F

1

Şen H

176

AkK

63

Demirci EÖ

146

Kapkın E

154

TellioğluA

154

Akçan R

112,161,180

Demirci Ş

198

Kuradayı B

75

Toker K

154

Alparslan N

100

Demirçin S

53

Karadayı Ş

75

Toprak Ergönen A

81

Altıparmak K

154

Demirkiran DS

190

Karaman G

81

Turla A

169

Arı can N

154

Dereli E

100

Karasu C

125

Türkdoğru S

38

Arslan MM

190

Doğan KH

63,198

Karbeyaz K

87

Türkmen İnanır N

91

Arslan S

108

Dokgöz H

49

Katkıcı U

154

Türkmen Z

38

Artuç S

198

Erbaş M

87

Kaya A

185

Ulaş H

154

Asirdizer M

29

Erdoğan N

185

Kılıç S

105

Uluçay T

29

Avcı A

15

Eren B

91

Kırteke E

154

Ural MN

91

Aydin B

169

Eren F

91

Koçak A

185

UytunMÇ

146

Bakkalcı M

154

Ergönen F

81

Koçar İ

49

Üçpmar H

154

Balcı Y

87

Ermiş M

154

Koçer S

53

Ünal E

176

Baykal T

154

Faikoğlu G

100

Lale A

112

Ünal V

176

Beder C

108

Faikoğlu R

100

Me Coy MR

1

Ünüvar Ü

154

Berber S

154

Fırat S

15

Meral O

185

Ünver Doğan N

63

Beyaztaş FY

57,108

Fincancı ŞK

154

Mercan S

38

Vojtısek T

91

Biçer Ü

154

Gökdoğan MR

100

Met in A

49,193

Yaman S

57

Bilgin NG

193

Güler H

185

Mutlu H

169

Yaşar S

100

Bütün C

57,108

Gülmen MK

15

Öğüt O

108

Yavuz MS

29

Büyük Y

154

Gülmez Ö

180

Özaslan A

75

YenerZ

176

Can İÖ

81,154

Gürlek Olgun E

81

Özbek S

63

Yıldırım MŞ

112

Cantürk G

105

Gürpınar SS

154

Özdemir B

154

Yıldırım V

193

Cavlak M

161

Gürses MS

91

Özdemir Ç

146,154

Yıldız MF

176

Cemper-Kiesslich J

1

Güven E

154

ÖzenB

57,108

Yıldız ÖK

57

Çağdır S

176

Hekimoğlu Y

29

Özmen S

146

Yılmaz İ

29

Çekin N

15

Heybet ER

112

Öztop DB

146

Youngs D

135

Çel i kel A

190

Işık Ş

87

Öztürk H

125

Yücel Ö

154

Çengel G

81

İlhan R

57,108

Sezer F

105

ZerenC

190

    

Şahin D

100

Zeyrek-Rios EY

135

PDF

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.