Suç Soruşturmalarında Psikolojinin Rolü
PDF (English)

Anahtar Kelimeler

suç
soruşturma
profilleme
psikoloji
suç ve soruşturma psikolojisi

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Youngs D, Zeyrek-Rios EY. Suç Soruşturmalarında Psikolojinin Rolü. Bull Leg Med [Internet]. 15 Aralık 2014 [a.yer 23 Mayıs 2019];19(3):135-4. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/853

Öz

Bu yazının amacı psikolojinin, özellikle suç ve soruşturma psikolojisinin (Investigative psychology), polis soruşturmalarındaki rolünü ve katkısını derlemektir.

Psikolojinin polis soruşturmalarına sağladığı katkılar üç ana başlıkta incelenebilir: soruşturmaya dair çıkarımlar, soruşturma süreci ve bu süreçte toplanan bilgilerin değerlendirmesi ve geliştirilmesi. Psikoloji, soruşturma sürecini iyileştirmek ve soruşturma ile ilgilenen polis kuvvetlerinin daha uygun kararlar vermelerinde yardımcı olmak için etkin 'karar destekleme araçları' sunar. Soruşturma sürecinde elde edilen bilgilerin doğruluğunu değerlendirmede psikoloji ilkelerinin kullanılması faydalıdır. Aktüeryal kanıta dayanarak, psikoloji, soruşturmanın farklı evrelerinde ortaya çıkan sorulara cevap üretmede başvurulabilecek bir alandır.

Anahtar kelimeler: Suç, soruşturma, profilleme, psikoloji, suç ve soruşturma psikolojisi.

https://doi.org/10.17986/blm.2014193853
PDF (English)

Kaynaklar

Youngs, D. (2008). Psychology and Investigations. In D. Canter (Ed), Criminal psychology : Topics in applied psychology’ (pp. 177-190). UK: Hodder Education.

Canter, D. V. (2010b). Offender profiling. In The Cambridge Handbook of Forensic Psychology. Cambridge Handbooks in psychology’ (pp. 236- 514). Cambridge, UK: Cambridge University press.

Canter, D. & Youngs, D. (2009). Investigative psychology: Offender profiling and the analysis of criminal action. Chichester, UK: John Wiley & Sons.

Pinizzotto, A.J. & Finkei, N.J. (1990) 'Criminal personality profiling: an outcome and process study', Law and Human Behavior, 14(3), 215-33.

Canter, D. (2010a). Offender profiling and criminal differentiation. Legal and Criminal Psychology, 5(1), 23-46.

What is Investigative psychology (2014). Retrieved 22 November 2014 from http ://w ww. ia-ip. org/ ip/what-is-ip .html.

Canter, D. (2011 ). Resolving the offender “profiling equations” and the emregence of an investigative psychology. Current Directions in Psychological Sciences, 20(1), 5-10.

Canter, D. (1994). Criminal Shadows. USA: Authorlink Press.

McAdams, D. P. (2008). Personal narratives and the life story. In John, Robins, & Pervin (Ed), Handbook of Personality: Theory and research (3rd Ed.) (pp.242-262). NY: Guilford Press.

McAdams, D. (1993).The stories we live by: Personal myths and the making of the self. New York, NY: William Morrow & Company

Presser, L. (2009). The narratives of offenders. Theoretical Criminology’, 13(2), 177-200.

Canter, D., & Youngs, D. (2012b). Narratives of criminal action and forensic psychology. Legal and Criminological Psychology, 17(2), 262-275.

Youngs, D., & Canter, D. V. (2012b). Offenders' crime narratives as revealed by the Narrative Roles Questionnaire. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.

Youngs, D., & Canter, D. V. (2012a). Narrative roles in criminal action: An integrative framework for differentiating offenders. Legal and Criminological Psycholog)’.

Sclater, S. D. (2003). What is the subject? Narrative Inquiry, 13(2), 317-330.

Read, J. M., & Powell, M. B. (2011). Investigative Interviewing of Child Sex Offender Suspects: Strategies to Assist the Application of a Narrative Framework. Journal of Investigative Psychology’ and Offender Profiling, 8(2), 163-177.

Ward, T. (2012). Narrative identity and forensic psychology: A commentary on Youngs and Canter. Legal and Criminological Psychology, 17(2), 250- 261.

Frye, N. (1957). Anatomy of criticism: Four essays. Princeton, NJ: Princeton University Press

McAdams, D. P., & Pals, J. L. (2006). Anew Big Five: fundamental principles for an integrative science of personality. American Psychologist, 61(2), 204-217. 20. Youngs, D., & Canter, D. (2009). An emerging research agenda for investigative interviewing: hypotheses from the narrative action system. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 6(2), 91-99.

Reisberg, D. (2006). Memory for emotional episodes: The strengths and limits of arousal- based accounts. In B. Uttl, N. Ohta, A. L. Siegenthaler. Memoiy and Emotion: Interdisciplinaiyperspectives (pp. 15-36). UK: Blackwell Publishing.

Burke, A., Heuer, F., & Reisberg, D. (1992). Remembering emotional events. Memoiy and Cognition, 20, 277-290.

Parker, A & Brown, J. (2000). Detection of deception: Statement validity analysis as a means of determining truthfulness or falsity of rape allegations. Legal and Criminological Psychology, 5, 237-259.

Lamers-Winkelman, F. (1999). Statement validity analysis: Its application to a sample of Dutch children who may have been sexually abused. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 2,59-81.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.