Berksoy, E. A., & Yazıcı, S. (2019). Elektrik Yaralanması Nedeniyle Başvuran Çocukların Klinik, Demografik Özellikleri ve Klinik Sonucu Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Çocuk Acil Kliniği Deneyimi. Adli Tıp Bülteni, 24(1), 30-35. https://doi.org/10.17986/blm.2019149813