[1]
E. A. Berksoy ve S. Yazıcı, “Elektrik Yaralanması Nedeniyle Başvuran Çocukların Klinik, Demografik Özellikleri ve Klinik Sonucu Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Çocuk Acil Kliniği Deneyimi”, Bull Leg Med, c. 24, sy 1, ss. 30-35, Mar. 2019.