Berksoy, E. A., ve S. Yazıcı. “Elektrik Yaralanması Nedeniyle Başvuran Çocukların Klinik, Demografik Özellikleri Ve Klinik Sonucu Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Çocuk Acil Kliniği Deneyimi”. Adli Tıp Bülteni, C. 24, sy 1, Mart 2019, ss. 30-35, doi:10.17986/blm.2019149813.