Cilt 7 Sayı 1 (2002)
Editörden

Yeni bir yıla başlıyoruz. Adli tıp uzmanlık alanının yeniden tanımlandığı, en azından süresinin diğer ülkelerdeki eğitim sürelerine paralel hale getirildiği Tıpta Uzmanlık Tüzüğü yayınlandı. Bu sürenin 4 yıl olması hepimiz için çok değerlidir. Muhakkak ki süre tek başına bir ölçüt olmayacaktır. Belirlenen sürenin içinin gerektiği gibi doldurulması, rotasyonların belirlenmesi, eğitim kurumu olma özelliklerinin yeniden gözden geçirilmesi de gerekecektir. Adli Tıp Uzmanları Derneği Meslekte Yeterlilik Kurulu (MYK), çalışmalarına çok uzun zaman önce başlamış, bir yönerge taslağım 1997 yıhnda Adli Tıp Bülteni sayfalarında yayınlamıştır. Rotasyon süreleri ve eğitimin asgari ölçütleri ile ilgili öneriler de gene bu derginin 2. cildinde yer almıştır. Oluşturulan bu görüşlerin, yeni tüzük ışığında yeniden ele alınması ve gerek MYK, gerekse eğitim standartları konusunda kesin kararların hızla ortaya konması artık bir zorunluluk olmuştur. Adli Tıp Bülteni’nin bu sayısmda yer alan “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitim Standardizasyonunda Uygulanan ‘Değerlendirme Kriterleri’: Bir Model Çalışma” başlıklı makale yeni tüzük kabul edilmeden önce yapılmış ve yayınlanmak üzere dergimize gönderilmiş bir yazıydı, iki yıllık eğitime göre hazırlanmış olan bu çalışma her ne kadar yeni tüzük ile 4 yıla çıkartılan uzmanlık eğitimi modelinin gerisinde kaldıysa da, yeni tartışmalar için ışık tutacağım düşündüğümüzden, damşmanlarca da kabul edilen bu yazının yayınlanması Yaym Kurulumuzca uygun görülmüştür. Adli Tıp Bülteni gecikmeli de olsa, sayılarım aksatmadan yayınını sürdürmektedir. Halen Türk Tıp Dizini’nde yer alan dergimiz, yapılan denetimlerde yaym kriterlerine uygun bulunduğu için Dizin’den çıkarıldığına dair bir bilgi yaym kurulumuza ulaşmamıştır. Dergiye gönderilen çalışmaların artması, dergimizin yaym yılım yakalaması uluslar arası endekslere başvuru yapabilmemizi de olanaklı kılacaktır. Türkiye’de mevcut az sayıdaki uluslar arası endekse kayıtlı dergilerden birisinin de Adli Tıp Bülteni olmasını diliyoruz. Saygılarımızla, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

Şebnem Korur Fincancı
4
Editörden
PDF

Olgu Sunumları

Ümit Biçer, Başar Çolak, Türker Doğan, Haldun Tekinalp, Gür Akansel
33-36
Donma Hasarı ve Malüliyet Bir Olgu Sunumu
PDF

Bilimsel Toplantı Duyuruları

Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD
37
Bilimsel Toplantı Duyuruları
PDF