Cilt 7 Sayı 2 (2002)
Editörden

Adli Tıp Bülteni’nin yeni bir sayısını daha sizlerle paylaşabilmekten mutluluk duyuyoruz. Uzmanlık alanımızda pek çok tartışmanın sürdüğü, eğitim standartlarını oluşturmaya çalıştığımız bu dönemde uzun aralar olmadan derginin hepimize ulaşması büyük önem taşımaktadır. Dört yıl olarak kabul edilen uzmanhk eğitiminin şekillenmesi, birlikte kullanacağımız asistan karnelerinin hazırlanması önümüzdeki yılların öncelikli hedefleri olacaktır. Meslekte Yeterlilik Kurulu oluşturulması yönünde hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaları biraraya getireceğimiz bir toplantı kaçınılmaz görünüyor. Meslekte Yeterlilik Kuru-lu’nun oluşması, Tıpta Uzmanhk Tüzüğünde belirtilen kurulların çalışmalarında ilerletici olacaktır. Akademik yükseltmelerde ve atamalarda yeni kriterlerin belirlenmiş olması da Adli Tıp Bülteni açısından önem taşımaktadır. Uluslar arası endekslere dahil olan dergilerde makale yayınlamış olma zorunluluğu meslektaşlarımızın çoğunu bu dergilerde yayınlanacak makaleler hazırlama ve gönderme ç ab asma yöneltmiş ve dergimize gelen makale sayısında ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Dergimizin yeterli sayıda ve nitelikli makaleler ile düzenli çıkabilmesi durumunda, uluslar arası endekslere dahil olması ve böylece meslektaşlarımızın başka arayışlara girmesine gerek kalmaması söz konusu olabilecekken, hepimizin emeğinin ürünü olan bu derginin artık yayınlanmadığı gibi dezenformasyonlar ile meslektaşlarımızın makale göndermesi engellenebilmektedir. Adli Tıp Bülteni gecikmek de olsa, yayınım sürdürmekte ve danışmanlarının da desteği ile yayınlanan makalelerin niteliğinden ödün vermeden ve düzenli olarak yayınlanmaktadır. Türk Tıp Dizini’nin her yıl yaptığı denetimlerden başarıyla geçen dergimizin bir an önce yayın yılını yakalayarak, uluslar arası atıf endekslerine kabulü için yapacağımız girişimlerin hepimizin yararına olacağım bir kez daha anımsatmakta yarar olacaktır. Saygılarımızla, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

Şebnem Korur Fincancı
44
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Nursel Türkmen, Recep Fedakar, Volkan Çetin, Dilek Durak
45-50
Kesici Delici Alet Yaralanmalarına Bağlı Ölüm Olgularında Alkolün Rolü
PDF
Füsun Yarış, Bülent Savran, İsmail Birincioğlu, Deniz Kartı
51-55
Trabzon’da Aile İçi Şiddete Uğrayan Kadınların Savcılık Kayıtlarının Değerlendirilmesi
PDF
Özlem Erel, Mustafa Selim Özkök, Ufuk Katkıcı
56-62
Aydın’da Sokakta Çalışan Çocuklarda Suçluluk
PDF

Derlemeler

Ümit Biçer, Işık Karakaya, Ömer Kurtaş, Ümit Naci Gündoğmuş, Türker Doğan, Ayşen Coşkun
63-68
Farik ve Mümeyyizlik Değerlendirmesinde Multidisipliner Yaklaşımın Önemi
PDF

Olgu Sunumları

Elif Ülker Akyıldız, Büge Öz, Işıl Pakiş
69-72
Beyin Beyincik ve Beyin Sapında Primer Nokardia Enfeksiyonu Bir Olgu Sunumu
PDF

Dergilerden Özetler

Ümit Ünüvar Atılmış, Taner Güven, Gökhan Ersoy
73-77
Dergilerden Özetler
PDF