Cilt 7 Sayı 3 (2002)
Cilt 7 Sayı 3

Editörden

Şebnem Korur Fincancı
84
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Çiğdem Süner, Can Gökdoğan, Bülent Şam, Sadık Toprak, Mustafa Pac
85-91
Otopsi Fotoğraflarından Tanısal Doğruluğa Ulaşmanın Tutarlılık ve Güvenilirlik Derecesinin Saptanması
PDF
Nurşen Turan Müsellim, İbrahim Üzün, Süleyman Serhat Gürpınar
92-96
Ölüm Olgularının Zehirlenme İddiası ile Adli Tıbbi Belge Varlığı Açısından Değerlendirilmesi
PDF
Musa Dirlik, Mustafa Selim Özkök, Ufuk Katkıcı, Özlem Erel
97-104
Aydın’da Cinsel Suç ve Suçluların Profili
PDF

Olgu Sunumları

Halis Dokgöz, Bülent Şam, Gökhan Ersoy, Nurşen Turan Müsellim
105-108
Ölümle Sonuçlanan Çocuk İhmali Bir Olgu Sunumu
PDF
Ümit Biçer, Başar Çolak, Ayşen Coşkun, İlkgül Demirbaş, Ömer Kurtaş, Ümit Naci Gündoğmuş
109-114
Çocuk İstismarı Bir Yazgı mı Olgu Sunumu
PDF

Biyografi

Şebnem Korur Fincancı
117
Prof Dr Şemsi Gök 1920-2002
PDF