Cilt 10 Sayı 1 (2005)
Cilt 10 Sayı 1

Editörden

Şebnem Korur Fincancı
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Muhammet Can, Hüseyin Bülent Üner, Sermet Koç, Mehmet Tok, Sadık Toprak, Mehmet Dişbudak
5-14
MKE Kurumu Yapımı Tabanca Mermileriyle Yapılan Atışlarda El Üzerinde Kalan Atış Artıklarının Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri Yöntemiyle Tespiti
PDF
Elif Ülker Akyıldız, Berna Şenel, Gökhan Ersoy, Işıl Pakiş, Ferah Karayel, Arzu Akçay Turan, Safa Çelik
15-19
Adli Otopsilerde Rastlanan İntrakraniyal Anevrizma Rüptürleri
PDF

Olgu Sunumları

Gürcan Altun, Bülent Sabri Cıgalı
20-23
Kemikleşmiş Ligamentum Stylohyoideumun Boyuna Yönelik Travma Olgularındaki Önemi Bir Olgu Sunumu
PDF
Aysun Balseven Odabaşı, Birol Demirel, Taner Akar, Ahmet Hakan Dinç, Bahri Melih Ünal
24-28
İkili Ölüm İki Olgu Bildirisi
PDF

Derlemeler

Muhammet Mustafa Arslan, Hakan Kar, Ramazan Akcan, Necmi Çekin
29-34
Suda Boğulma Tanısında Kullanılan Yöntemlerin İrdelenmesi
PDF

Bilimsel Toplantı Duyuruları

Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD
35-37
Bilimsel Toplantı Duyuruları
PDF