Cilt 10 Sayı 2 (2005)
Cilt 10 Sayı 2

Editörden

Şebnem Korur Fincancı
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Elif Ülker Akyıldız, Gökhan Ersoy, Ahmet Bülent Özata, Safa Çelik
46-49
Eroin İntoksikasyonuna Bağlı Ölümlerde Akciğerde Birefringent Materyal Araştırılması
PDF
Birol Demirel, Meltem Bahçecioğlu, Taner Akar, Ender Şenol
50-55
Ölüm Nedeninin Tespitinde Yardımcı Bir Bulgu Diagonal Kulak Lobu Çizgisi
PDF
Muhammet Can, Hüseyin Bülent Üner, Özlem Sarıkaya, Mehmet Tok, Gürol Berber, Esin Akgül, Ali Çerkezoğlu
56-61
Adlî Tıpta Giysi İncelemesinin Yeri
PDF

Olgu Sunumları

Erdal Özer, Bülent Şam, Taşkın Özdeş, Halis Dokgöz
62-65
Paket Vücut Sendromuna Bağlı Kokain İntoksikasyonu Sonucu Ölüm Olgu Sunumu
PDF
Ekin Özgür Aktaş, Aytaç Koçak, Ender Şenol, Süheyla Ertürk, Hüseyin Karali, Tülge Yunus
66-69
Endosülfan ile Kasten Zehirleme İki Olgu
PDF