Araştırma Makalesi

DENEYSEL OLARAK TATLI SUDA BOĞULMANIN, SIÇAN AKCİĞER, KARACİĞER, BEYİN, KALP VE BÖBREK AĞIRLIKLARINA ETKİSİ*
 • Gülşin CANOĞULLARI KUL
 • Yasemin BALCI
 • Coşkun YORULMAZ
 • Kubilay UZUNER
 • Setenay ÖNER
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 8-13 DOI: 10.17986/blm.2011161720
Adli Otopsilerde Makroskopik Bulgular Çerçevesinde Ateroskleroz ve Sıklığı
 • Gülşin CANOĞULLARI KUL
 • Yasemin GÜNAY BALCI
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 69-73 DOI: 10.17986/blm.200493553
Beyin Ölümlü Adli Olgulardan Transplantasyon Amaçlı Organ Alımında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar ve Adli Tıp Açısından Önemi
 • Selma Tepehan
 • İmdat Elmas
 • Erdem Özkara
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 87-92 DOI: 10.17986/blm.2015210944

Olgu Sunumu

Beyin Ölümü Tanısı İçin Doğrulatıcı Bir Test Olarak Radyonüklid Perfüzyon Çalışması Olgu Sunumu
 • Noyan KOROĞLU
 • Leyla İYİLİKÇİ
 • Ali GÜNERLİ
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 15-17 DOI: 10.17986/blm.200051384
BEYİNDE VASKÜLER MALFORMASYONA BAĞLI KANAMA NEDENİ İLE ANİ ÖLEN ÜÇ OLGU SUNUMU
 • Işıl PAKİŞ
 • Arzu Akçay TURAN
 • Ferah KARAYEL
 • Aydın SAV
 • Gürsel ÇETİN
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 20-24 DOI: 10.17986/blm.200381490
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ SONRASI GEÇ DÖNEM NÖROPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER: İKİ OLGU SUNUMU
 • Arzu AKÇAY TURAN
 • Işıl PAKİŞ
 • Nadir ARICAN
 • Ferah KARAYEL
 • Bülent ŞAM
 • Gamze KAVAS
 • Büge ÖZ
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 53-57 DOI: 10.17986/blm.200382498
ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ
 • Ramazan İLHAN
 • Sema YAMAN
 • Celal BÜTÜN
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
 • Bahadır ÖZEN
 • Özlem KAYIM YILDIZ
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 57-62 DOI: 10.17986/blm.2014191745
Beyin Beyincik ve Beyin Sapında Primer Nokardia Enfeksiyonu Bir Olgu Sunumu
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Büge ÖZ
 • Işıl PAKİŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 69-72 DOI: 10.17986/blm.200272478
Beyin Ölümü Gerçekleşmiş Adli Olgularda Organ Transplantasyonunda Adli Tıp Uzmanlarının İnisiyatifi
 • Nursel Gamsız BİLGİN
 • Halis DOKGÖZ
 • Hakan KAR
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 126-131 DOI: 10.17986/blm.2009143698
Maksillofasiyal Kesici-Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Beyin Harabiyeti Sonucu Ölüm: Olgu Sunumu
 • Hacer Yaşar Teke
 • İsmail Birincioğlu
 • Muhammet Can
 • Ömer Kurtaş
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 148-151 DOI: 10.17986/blm.2019149822
Penetran Travmaya Bağlı İnternal Karotis Arter Diseksiyonu ile İlişkili İskemik İnme Olgusu: Nedensellik Bağı İçin Adli Tıbbi Değerlendirme
 • Mahmut Aşırdizer
 • Mehmet Arslan
 • Uğur Demir
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 155-160 DOI: 10.17986/blm.2019255366

Derleme

Kafa Travmalarında Diffüz Akson Zararı Tanıda B-App’nin Yeri
 • Ferah KARAYEL
 • Aydın SAV
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 30-39 DOI: 10.17986/blm.2008131670

Özgün Araştırma

Travmatik Kognitif Yıkımın Medikolegal Değerlendirilmesi
 • Halil İlhan Aydoğdu
 • Emin Biçen
 • Sibel Çağlar Atacan
 • Afrodit Falihi
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 272-278 DOI: 10.17986/blm.1604