Araştırma Makalesi

Antalya İlinde Denetimli Serbestlik Kararı Alınan Kişilerde Uyuşturucu Madde Kullanımının Araştırılması
 • Burak Kulaksızoğlu
 • Sibel Kulaksızoğlu
 • Hamit Yaşar Ellidağ
 • Necat Yilmaz
 • Selen Bozkurt
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 21-26 DOI: 10.17986/blm.2015110914
Trabzon’da Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü’nde Madde Bağımlılığı Nedeniyle Kayıtlı Olgularda Toksikolojik Analiz Bulguları ve Tedavi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • Hülya KARADENİZ
 • İsmail BİRİNCİOĞLU
 • Bahattin SEÇİLMİŞOĞLU
 • Hülya SAVAŞ
 • Sinan ZAZOĞLU
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 80-87 DOI: 10.17986/blm.2009142693
Kişilik, Aile İşlevselliği ve Algılanan Sosyal Desteğin İntihar Davranışına Etkisi: Türkiye Denetimli Serbestlik Sistemindeki Bireylerde İntihar Riski
 • Tuğba Görgülü
 • Vedat Işıkhan
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 122-130 DOI: 10.17986/blm.2019254303
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • Murat Aslan
 • Çiçek Hocaoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 138-143 DOI: 10.17986/blm.2015314258
Adli Bir Sorumluluk: Denetimli Serbestlik Personelinin Karar Verme Stratejileri ve Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi
 • Mehmet Aykut Erk
 • Sunay Fırat
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 206-223 DOI: 10.17986/blm.1337

Özgün Araştırma

Madde Kullanımı Nedeniyle Denetimli Serbestlik Tedbiri Olan Bireylerin Sosyodemografik, Klinik ve Suç Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Kerem Sehlikoğlu
 • Ömer Lütfi Özkan
 • Şeyma Sehlikoğlu
 • Oğuzhan Bekir Eğilmez
 • Hüseyin Kafadar
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 42-51 DOI: 10.17986/blm.1541
Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Onarıcı Adalet Sistemine Etkisinin Araştırılması
 • Cansu Şekerci
 • Faruk Aşıcıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 112-118 DOI: 10.17986/blm.1420

Olgu Sunumu

Denetimli Serbestlik Sürecinde Kronik Hasta Olmak: Bir Olgu Sunumu
 • Özge Gülmez
 • Ramazan Akcan
 • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 137-141 DOI: 10.17986/blm.1470