Araştırma Makalesi

Yaş Tayini Uygulamalarında Epifiz Plağı Kapanma Derecelerinin İncelenmesi
  • Berna H YARIMOĞLU
  • Behnan ALPER
  • Demet MERAL
  • Necmi ÇEKİN
The Bulletin of Legal Medicine 2005; 10: 84-89 DOI: 10.17986/blm.2005103592
Distal Radial Epifizin Manyetik Rezonans Görüntülemesi: Yaşayan Bireylerde Adli Yaş Tayini
  • Oğuzhan Ekizoğlu
  • Elif Hocaoğlu
  • Ercan İnci
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 177-183 DOI: 10.17986/blm.2017227230