Araştırma Makalesi

Türkiye’deki Psikiyatri Hekimlerinin Adli Psikiyatri Bilgi Düzeyi Nedir? “Sizce Adli Psikiyatri Bir Yan Dal Olmalı mıdır?”
 • Çağatay Saygılı
 • Sertaç Ak
 • Gürol Cantürk
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 1-8 DOI: 10.17986/blm.2019149810
Hukukçuların ve Polislerin Irza Geçme ile İlgili Ceza Sistemine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
 • Z. Belma GÖLGE
 • M. Fatih YAVUZ
 • Tanıl M. BAŞKAN
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 5-11 DOI: 10.17986/blm.200051382
BİTKİSEL ÜRÜNLERİN VE GIDA DESTEK ÜRÜNLERİNİN İÇERİKLERİNİN ADLİ VE HUKUKİ BOYUTU
 • Zeynep TÜRKMEN
 • Serkan TÜRKDOĞRU
 • Selda MERCAN
 • Münevver AÇIKKOL
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 38-48 DOI: 10.17986/blm.2014191770
Hemşirelerin Tabi Oldukları Mevzuat ve Hukuki Sorumlulukları Konusundaki Farkındalıkları
 • Belkız Karabakır
 • Gürsel Çetin
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 78-85 DOI: 10.17986/blm.2016220392
Beyin Ölümlü Adli Olgulardan Transplantasyon Amaçlı Organ Alımında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar ve Adli Tıp Açısından Önemi
 • Selma Tepehan
 • İmdat Elmas
 • Erdem Özkara
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 87-92 DOI: 10.17986/blm.2015210944
18-65 Yaş Aralığındaki Kişilerde Hukuki Ehliyetin Değerlendirilmesi
 • Halil İlhan Aydoğdu
 • Mehmet Askay
 • Güven Seçkin Kırcı
 • Erdal Özer
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 100-105 DOI: 10.17986/blm.2017331583
Hukuk Fakültesi Öğrencilerinde Kadına Yönelik Şiddet Algısı ve Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
 • Kağan Gürpınar
 • Işıl Pakiş
 • Cem Terece
 • Oğuz Polat
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 167-175 DOI: 10.17986/blm.1291

Olgu Sunumu

Çocuklarda Nadir Görülen Schmorl Nodülünün Yanlış Değerlendirilmesinin Yol Açabileceği Hukuki Sonuçlar (Olgu Sunumu)
 • Mahmut Aşırdizer
 • Mehmet Arslan
 • Uğur Demir
 • İrem Sarı Karabağ
 • İsmail Oymak
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 68-71 DOI: 10.17986/blm.1465

Özgün Araştırma

Hukuka Aykırı Şekilde Yapılan Organ Nakillerinin Türk Ceza Kanunu Madde 25/2 Açısından Değerlendirilmesi
 • Mehmet Atılgan
 • Cemyiğit Deveci
 • İrem Tuğçe Toksoy
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 121-126 DOI: 10.17986/blm.1627
Göz Kliniğinde Uygulanan Aydınlatılmış Onam Formları Yeterli mi?
 • Hümeyra Yıldırım Can
 • Yücel Yiğit
 • Erdal Yüzbaşıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 157-161 DOI: 10.17986/blm.1571