Araştırma Makalesi

Yazı ve İmza İncelemelerinde Kesişen Çizgilerin Yazılma Sırasının Belirlenmesi
 • Nurcan Hamzaoğlu
 • Mustafa Fatih Yavuz
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 13-24 DOI: 10.17986/blm.2017136927
Adli Belge İncelemelerinin 780 Olgu Üzerinden Değerlendirilmesi; Trabzon, 2007-2013
 • Hasan Okumuş
 • Güven Seçkin Kırcı
 • Halil İlhan Aydoğdu
 • İsmail Birincioğlu
 • Erdal Özer
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 26-30 DOI: 10.17986/blm.2016116597
Yaş Cinsiyet ve Eğitime Bağlı Yazı ve İmza Değişiklikleri
 • Nevzat ALKAN
 • R. Şebnem KORUR FİNCANCI
 • Nadir ARICAN
 • Ömer KURTAŞ
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 116-121 DOI: 10.17986/blm.199613148

Olgu Sunumu

“SÖZ UÇAR, YAZI KALIR” YA YAZI UÇARSA?“ KAYBOLAN MÜREKKEP” İLE OLUŞTURULMUŞ BELGELERİN İNCELENMESİ; BİR OLGUSUNUMU
 • Esat ŞAHİN
 • İlhami KÖMÜR
 • Ferruh BAKLACIOĞLU
 • Bünyamin BAŞPINAR
 • Hüseyin Bülent ÜNER
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 27-31 DOI: 10.17986/blm.20121716
Tespiti Güç Bir İmza Sahteciliği Yöntemi “Serbest Taklit”: Bir Olgu Sunumu
 • Güven Seçkin Kırcı
 • Halil İlhan Aydoğdu
 • Hasan Okumuş
 • Erdal Özer
 • Ahmet Eryılmaz
 • İsmail Birincioğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 60-64 DOI: 10.17986/blm.2017227928
Pul Nakli ile Yapılan İmza Sahteciliği Olgu Sunumu
 • Rıza YILMAZ
 • İsmail BİRINCİOĞLU
 • Celal BUTUN
 • Uğur GÜNAYDIN
 • Sedat YILMAZ
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 91-95 DOI: 10.17986/blm.200493556
Alzheimer Hastalığına bağlı el yazısı değişiklikleri: Bir olgu sunumu
 • İsmail Birincioğlu
 • Mustafa Uzun
 • Nevzat Alkan
 • Ömer Kurtaş
 • Rıza Yılmaz
 • Muhammet Can
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 116-125 DOI: 10.17986/blm.2015220397
Tetabuk Özelliği Olan Sahte İmzaların Tespitinde Bilgisayar Teknolojilerinin Rolü: Olgu Sunumu
 • İpek Esen Melez
 • Deniz Oğuzhan Melez
 • Muhammed Feyzi Şahin
 • Ahmet Selçuk Gürler
 • Lale Tırtıl
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 166-171 DOI: 10.17986/blm.2015314263

Özgün Araştırma

Göz Kliniğinde Uygulanan Aydınlatılmış Onam Formları Yeterli mi?
 • Hümeyra Yıldırım Can
 • Yücel Yiğit
 • Erdal Yüzbaşıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 157-161 DOI: 10.17986/blm.1571