Araştırma Makalesi

Adli Otopsilerde Makroskopik Bulgular Çerçevesinde Ateroskleroz ve Sıklığı
  • Gülşin CANOĞULLARI KUL
  • Yasemin GÜNAY BALCI
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 69-73 DOI: 10.17986/blm.200493553

Olgu Sunumu

Koroner Arterlerin Anormal Orijinleri ve Ani Ölüm Bir Olgu Işığında Sol Ana Koroner Arterin Anormal Orijini
  • Deniz Oğuzhan MELEZ
  • Arzu AKÇAY TURAN
  • Esat ŞAHİN
  • Ferah KARAYEL
  • İbrahim ÜZÜN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 124-127 DOI: 10.17986/blm.2008133681