Özgün Araştırma

Lise Öğrencilerinde Sanal Zorbalığa İlişkin Deneyimlerin Sosyodemografi, Narsisistik Özellikler, Öz Yeterlik ve Tutumlar ile İlişkisi
 • Sinem Yıldız İnanıcı
 • Selda Küçük Akdere
 • Emine Çelik
 • Sümeyye Akçay Arısoy Ekşilioğlu
 • Mehmet Akif İnanıcı
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 162-174 DOI: 10.17986/blm.1588

Derleme

Karanlık Üçlü Kişilik Özelliklerinde Genetiğin Rolü
 • Ecenur Temelli
 • Sibel Kaya
 • Mukaddes Hayal Kazgan
 • Nazire Ayşenur Yılmaz
 • Emre Ayar
 • Emel Hülya Yükseloğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 197-204 DOI: 10.17986/blm.1462