Özgün Araştırma

Lokomotor Sistem Kısıtlılıklarında Fonksiyonel Bozukluk Oranı Cetveli Oluşturma Çalışması
  • Sedat Seviçin
  • Abdulkadir Yıldız
  • Süleyman Serhat Gürpınar
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 8-19 DOI: 10.17986/blm.1392
Geleceğin Hekimleri Etik İkilemle Karşılaştıklarında Nasıl Davranacaklar? Adli Tıp Staj Rehberliğine Bir Bakış
  • Abdulkadir Yıldız
  • Süleyman Serhat Gürpınar
  • İbrahim Eroğlu
  • Osman Cinkara
  • Fatma Nur Aldemir
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 35-41 DOI: 10.17986/blm.1533