Araştırma Makalesi

İnsan İskeletlerinde Travma: Travmaya Bağlı Ölüm Nedeni Üzerine Bir Araştırma
 • Deren Çeker
 • İdris Deniz
 • Ayla Sevim Erol
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 17-29 DOI: 10.17986/blm.2019149812
Cinsiyet Tayininde Rugaların Kullanımı: Bir Ön Çalışma
 • Zehtiye Füsun Yaşar
 • İsmail Can Pelin
 • Erhan Büken
 • Hatice Yağmur Zengin
 • Ayla Kürkçüoğlu
 • Bülent Dayangaç
 • Fırat Koç
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 36-42 DOI: 10.17986/blm.2019149814
Kulak Ölçü ve Yerleşiminde Yaşa Bağlı Metrik Değişimler
 • Nurdan Sezgin
 • Gökhan Ersoy
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 106-115 DOI: 10.17986/blm.1273
Yıldırım Çarpmasına Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi
 • Rıza YILMAZ
 • Erkut BULUT
 • Erdal ÖZER
 • Mustafa BALKAY
 • Nazım ÖZDEMİR
 • Serhat GÜRPINAR
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 112-117 DOI: 10.17986/blm.2007123647
Mobbing (İşyerinde Zorbalık) Mağdurlarının Sosyodemografik Özellikleri, İş Yaşamı ve Ruh Sağlıkları Açısından İncelenmesi: Olgu Serisi
 • Derya Deniz
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 183-191 DOI: 10.17986/blm.2019356617
Travmatik Yaşantının Trafik Cezalarına Etkisi: Alkollüyken Araç Kullanan Sürücüler Bağlamında Değerlendirilmesi
 • Aslı Yeşil
 • Yusuf Tunç Demircan
 • Ahmet Tamer Aker
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 198-205 DOI: 10.17986/blm.1328
Ceza Soruşturması ve Yaptırımlarının Caydırıcılık Etkisinin Değerlendirilmesi
 • Nurcan Hamzaoğlu
 • Burcu Türk
 • Yasemin Sanal
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 198-208 DOI: 10.17986/blm.2019252288

Derleme

Adli Tıp ve Adli Bilimler Alanında Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Denemeler
 • Faruk AŞICIOĞLU
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 18-24 DOI: 10.17986/blm.200051385
Hemşirelikte Yeni Bir Alan: Adli Hemşirelik
 • Sunay Fırat
 • Sevi Ünal
 • Çiğdem Yalçın Geleş
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 39-42 DOI: 10.17986/blm.2016116599
Adli Bilimlerde Aptamer Uygulamaları: Kokain Algılama ve Parmak İzi Belirleme Örneği
 • Mustafa Oğuzhan Çağlayan
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 53-59 DOI: 10.17986/blm.2018136899
Ruhsal Travmanın Edebiyat Yoluyla Aktarımı: Ömer Seyfettin ve Beyaz Lale
 • Anıl Özgüç
 • Gökhan Oral
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 63-70 DOI: 10.17986/blm.2019149820
Adli Bilimlerde Adli Tıp ve Adli Tıp Dışı Alanların Türkiye’deki Yapılanması ile İlgili Sorunlar: İki Rapor ile Değerlendirme
 • Muzaffer Berna Doğan
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 66-77 DOI: 10.17986/blm.1531
Türkiye’de Adli Belge İncelemesinde Bilirkişilik Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Nevzat ALKAN
 • Şevki SÖZEN
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 86-93 DOI: 10.17986/blm.199833304
Biyocoğrafik Soy Tahmini ve Adli Bilimlerde Kullanımı
 • Özlem Bülbül
 • Gönül Filoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 131-140 DOI: 10.17986/blm.2019250174
Dedektif Romanları: Tarihine Sığmayan Geçmişi İle Türkiye’de ve Dünyada Adli Edebiyat
 • Reyyan Ağaoğlu
 • Gökhan Oral
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 180-189 DOI: 10.17986/blm.2018345602
Adli Bilimler Perspektifinden Mağdur Psikolojisi
 • Gülçin Şenyuva
 • Burcu Türk
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 185-194 DOI: 10.17986/blm.1550
Adli Bilimler Açısından Kokunun Önemi
 • Emre Mutlu
 • Faruk Aşıcıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 262-273 DOI: 10.17986/blm.2019356621

Özgün Araştırma

Ağız Florasındaki Streptokokların Adli Bilimlerde Kimliklendirme Açısından Araştırılması
 • Buse Sabiha Bozaslan
 • Hüseyin Çakan
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 40-45 DOI: 10.17986/blm.1340
Yapay Zeka ve Adli Bilimler: Yayınların Bibliyometrik Analizi
 • Halil İlhan Aydoğdu
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 224-228 DOI: 10.17986/blm.1661