Araştırma Makalesi

MKE Kurumu Yapımı Tabanca Mermileriyle Yapılan Atışlarda El Üzerinde Kalan Atış Artıklarının Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri Yöntemiyle Tespiti
  • Muhammet CAN
  • H.Bülent ÜNER
  • Sermet KOÇ
  • Mehmet TOK
  • Sadık TOPRAK
  • Mehmet DİŞBUDAK
The Bulletin of Legal Medicine 2005; 10: 5-14 DOI: 10.17986/blm.2005101570