Derleme

COVID-19 : Global Bir Çaba Olarak Yeni Hastalığı Anlamak
 • Arzu Akçay
 • Kubilay Kınoğlu
 • Ayşe Özgün Şahin
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 1-10 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1409
Covid-19 Enfeksiyonu, Postmortem Süreç ve Defin İşlemleri
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Satuk Buğra Yıldırım
 • Ecesu Ekinci
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 18-27 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1394
ŞÜPHELİ ÖLÜM OLGUSUNDA ORGAN NAKLİ; ADLİ TIBBİ VE ETİK SORUNLAR*
 • Mustafa DEMİRER
 • Serhat GÜRPINAR
 • Ahmet KÜPELİ
 • Erdinç ÇAYLI
 • Çetin Lütfi BAYDAR
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 18-24 DOI: 10.17986/blm.2011161722
ADLİ OTOPSİLERDE ALT VE ÜST ÇENENİN DİSEKSİYONU
 • Hüseyin AFŞİN
 • Cafer UYSAL
 • Tansev BORAN
 • Feryal Kahraman AFŞİN
The Bulletin of Legal Medicine 2001; 6: 18-22 DOI: 10.17986/blm.200161448
Suda Boğulma Tanısında Kullanılan Yöntemlerin İrdelenmesi
 • M. Mustafa ARSLAN
 • Hakan KAR
 • Ramazan AKCAN
 • Necmi ÇEKİN
The Bulletin of Legal Medicine 2005; 10: 29-34 DOI: 10.17986/blm.2005101574
Ani Bebek Ölümü Sendromu
 • Ümit Ünüvar ATILMIŞ
 • Halis DOKGÖZ
 • Ali YEMİŞCİGİL
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 30-39 DOI: 10.17986/blm.2006111603
POSTMORTEM MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER: GÜNCEL YAKLAŞIM
 • Nihan ZİYADE
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 32-42 DOI: 10.17986/blm.201217120
Günümüzde Laparoskopik Otopsinin Yeri
 • Nesime YAYCI
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 41-45 DOI: 10.17986/blm.2007121632
Ülkemizde Adli Tıp Uygulamalarında Bilirkişilik Sisteminin Etik İlkeler Açısından Tartışılması
 • Mete K. Gülmen
 • Necmi Çekin
 • Ahmet Hilal
 • Behnan Alper
 • Serpil Salaçin
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 57-60 DOI: 10.17986/blm.199832294
RADYASYON MARUZİYETİNDE POSTMORTEM İNCELEMELER
 • Sait ÖZSOY
 • Mesut ORTATATLI
 • Özdeş EMER
 • Harun TUĞCU
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 64-71 DOI: 10.17986/blm.2011162728
GEMİ KAZASINA BAĞLI TOPLU SUDA BOĞULMA OLGULARINDA KİMLİK TESPİTİ*
 • Recep FEDAKAR
 • Bülent EREN
 • Nursel TÜRKMEN
 • Okan AKAN
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 87-90 DOI: 10.17986/blm.200383521
FATAL HİPOTERMİ TANISINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN İRDELENMESİ
 • Ramazan AKÇAN
 • M. Şerif YILDIRIM
 • Aykut LALE
 • Eyup Ruşen HEYBET
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 112-120 DOI: 10.17986/blm.2014192804
Homisit-Suisiti Anlamak
 • Sunay Fırat
 • Mehmet Aykut Erk
 • Halis Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 116-121 DOI: 10.17986/blm.1384
Anestezinin Hatalı Uygulamasına Bağlı Olduğu İddia Edilen Ölümlerin Araştırılmasında Otopsi Prosedürü
 • Ayşegül ERTAN
 • Işıl PAKİŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 119-124 DOI: 10.17986/blm.2006113620
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Olgularında Postmortem İncelemelerde Enfeksiyondan Korunma
 • Alper KETEN
 • Ali Rıza TÜMER
 • Aysun BALSEVEN ODABAŞI
 • Derya KETEN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 128-132 DOI: 10.17986/blm.2008133682

Araştırma Makalesi

SİVAS’TA ADLİ OTOPSİLER ( 1990-1995): DEMOGRAFİK VERİLER VE OTOPSİYİ YAPAN HEKİMİN ÖZELLİKLERİ
 • Ufuk Katkıcı
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 3-7 DOI: 10.17986/blm.199721195
POSTMORTEM HESAPLANAN ISS ve NISS PUANI ÖNLENEBİLİR ÖLÜMLERE İŞARET EDEBİLİR Mİ?
 • Hakan TOKA
 • Yasemin BALCI
 • Kenan KARBEYAZ
 • Tarık GÜNDÜZ
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 4-12 DOI: 10.17986/blm.2010151700
ADANA'DA OTOPSİLERİ YAPILAN ASI VE BAĞLA BOĞMA OLGULARININ BOYUN BULGULARI
 • Ahmet HİLAL
 • Necmi ÇEKİN
 • Mete K. GÜLMEN
 • Çağdaş K. YILDIRIM
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 4-7 DOI: 10.17986/blm.2011161719
ADLİ OTOPSİLERDE RESUSİTASYON ARTEFAKTLARI
 • Bülent ŞAM
 • Esra SAKA
 • Çiğdem SÜNER
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 5-8 DOI: 10.17986/blm.200381487
Adli Otopsilerde Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu Saptanan Olguların Değerlendirilmesi
 • Ferah KARAYEL
 • Işıl PAKİŞ
 • Aydın SAV
 • Arzu AKÇAY TURAN
 • Gürsel ÇETİN
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 5-10 DOI: 10.17986/blm.200491531
ELAZIĞ'DA 2010-2012 YILLARI ARASINDA OTOPSİSİ YAPILAN ATEŞLİ SİLAHLARA BAĞLI ÖLÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Abdurrahim TÜRKOĞLU
 • Mehmet TOKDEMİR
 • Ferhat Turgut TUNÇEZ
 • Turgay BÖRK
 • Burhan YAPRAK
 • Mustafa ŞEN
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 8-14 DOI: 10.17986/blm.201217311
Miyokard İnfarktüsünde Mast Hücrelerinin Rolü Otopsi Çalışması
 • Işıl PAKİŞ
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Arzu TURAN
 • Ferah KARAYEL
 • Gökhan ERSOY
 • Ziya KIR
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 9-12 DOI: 10.17986/blm.2008131666
KOCAELİ’NDE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE ANABİLİM DALI’NDA VERİLEN ADLİ TIP HİZMETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • Başar ÇOLAK
 • Ümit BİÇER
 • Türker DOĞAN
 • Ömer KURTAŞ
 • Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ
 • İlkgül DEMİRBAŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 9-14 DOI: 10.17986/blm.200381488
ADANA’DA YÜKSEKTEN DÜŞME SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM OLGULARI
 • Ali Eren
 • M. Mustafa Arslan
 • Ahmet Hilal
 • Necmi Çekin
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 12-15 DOI: 10.17986/blm.2009141684
İSTANBUL'DA ASPİRASYONA BAĞLI ERİŞKİN ÖLÜMLERİ
 • Haşim ASİL
 • Çağlar ÖZDEMİR
 • İbrahim ÜZÜN
 • Hakan KAR
 • Mete Korkut GÜLMEN
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 13-19 DOI: 10.17986/blm.2013181263
İzmir İlinde 2004 Yılında Adli Otopsisi Yapılan Olguların Değerlendirilmesi
 • Gülden ÇENGEL
 • Akça Toprak ERGÖNEN
 • İsmail Özgür CAN
 • Yonca SÖNMEZ
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 13-18 DOI: 10.17986/blm.2008131860
Adli Otopsilerde Rastlanan İntrakraniyal Anevrizma Rüptürleri
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Berna ŞENEL
 • Gökhan ERSOY
 • Işıl PAKİŞ
 • Ferah KARAYEL
 • Arzu TURAN
 • Safa ÇELİK
The Bulletin of Legal Medicine 2005; 10: 15-19 DOI: 10.17986/blm.2005101571
ADLİ OTOPSİLER AÇISINDAN AMNİON SIVISI ASPİRASYONU
 • Sermet KOÇ
 • Abdi ÖZASLAN
 • İnci ÖZASLAN
 • Hüseyin SARI
 • Canser ÇAKALIR
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 16-19 DOI: 10.17986/blm.199941345
Trafik Kazalarında Taşıt İçi Konum ve Travma Lokalizasyonu
 • Berna AYDIN
 • Ümit BİÇER
 • Başar ÇOLAK
 • Şebnem KORUR FİNCANCI
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 20-26 DOI: 10.17986/blm.199831287
ELAZIĞ'DA 2006-2012 YILLARI ARASINDA OTOPSİSİ YAPILAN KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE BAĞLI ÖLÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Abdurrahim TÜRKOĞLU
 • Mehmet TOKDEMİR
 • Mustafa ŞEN
 • Turgay BÖRK
 • Ferhat Turgut TUNÇEZ
 • Burhan YAPRAK
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 21-26 DOI: 10.17986/blm.201217114
Samsun İlinde Asıya Bağlı Ölümler
 • Berna AYDIN
 • Ahmet TURLA
 • Halil BOZ
 • Bekir KARAARSLAN
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 23-29 DOI: 10.17986/blm.2006111602
Bursa’da Otopsisi Yapılan Akut İnsektisit Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi
 • Nursel TÜRKMEN
 • Recep FEDAKAR
 • Volkan ÇETİN
 • Dilek DURAK
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 28-32 DOI: 10.17986/blm.200271469
ARİTMOJENİK SAG VENTRİKÜL DİSPLAZISI VE ANI GENÇ ÖLÜMLERİ
 • Mete K. Gülmen
 • Serpil Salaçin
 • İlhan Tuncer
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 35-38 DOI: 10.17986/blm.199721200
İzmir ve Çevre İllerde Meydana Gelen Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Çocukluk Çağı Ölümleri
 • Faruk Aydın
 • Mehmet Sunay Yavuz
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 36-43 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i1.1362
Adana’da 1997-2001 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Çocukluk Çağı Ölüm Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Mustafa M ARSLAN
 • Hakan KAR
 • Necmi ÇEKİN
 • Ramazan KARANFİL
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 37-42 DOI: 10.17986/blm.200492536
Kesici Delici Alet Yaralanmalarına Bağlı Ölüm Olgularında Alkolün Rolü
 • Nursel TÜRKMEN
 • Recep FEDAKAR
 • Volkan ÇETİN
 • Dilek DURAK
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 45-50 DOI: 10.17986/blm.200272474
KANSER TANISINDA ADLİ OTOPSİLERİN ROLÜ
 • Gülden ÇENGEL
 • Zehra DEMİROĞLU UYANIKER
 • Ümit ÜNÜVAR
 • İsmail Özgür CAN
 • Esra Gürlek OLGUN
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 47-51 DOI: 10.17986/blm.201318229
MERSİN İLİNDE GERÇEKLEŞEN İNTİHAR OLGULARININ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
 • Ali METİN
 • Günay ÇİLELİ
 • İlker KOÇAR
 • Halis DOKGÖZ
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 49-52 DOI: 10.17986/blm.2014191769
Adli Otopsi Öncesi Transplantasyon Amaçlı Organ Alınmasına Hekimlerin Yaklaşımı Anket Çalışması
 • İmdat ELMAS
 • Birgül TÜZÜN
 • Erdem AKKAY
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 51-56 DOI: 10.17986/blm.199832298
CEZAEVİNDE MAHKUM ÖLÜMLERİ; ESKİŞEHİR DENEYİMİ
 • Kenan KARBEYAZ
 • Ünal AYRANCI
 • Adnan ÇELİKEL
 • Harun AKKAYA
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 52-56 DOI: 10.17986/blm.201318212
Elazığ’da 2001-2006 Yılları Arasında Yapılan Adli Otopsi Olgularının Değerlendirilmesi
 • Mehmet TOKDEMİR
 • Abdurrahim TÜRKOĞLU
 • Hüseyin KAFADAR
 • Selma DÜZER
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 57-62 DOI: 10.17986/blm.2008132672
İZMİR’DE 1990-1994 YILLARI ARASINDA OTOPSİSİ YAPILAN OLGULARIN İNCELENMESİ
 • Beyhan EGE
 • Ali YEMİŞCİGİL
 • E. Özgür AKTAŞ
 • Aytaç KOÇAK
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 58-61 DOI: 10.17986/blm.199722225
Japon Patoloji Cemiyetinden Klasik Ani Beşik Ölümü Sendromu Özellikleri SIDS ile Japon Patoloji ve Otopsi Raporlarına Bağlı Japonlardaki Tartışmalı Ani Beşik Ölümleri 1982-1986
 • Toshiko Sawaguchia
 • Toshiharu Fujitab
 • Makio Kobayashic
 • Akiko Sawaguchia
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 58-63 DOI: 10.17986/blm.199612134
Adli Otopsilerde Kardiyomiyopatiye Bağlı Kalp Ölümleri
 • Ferah KARAYEL
 • Arzu Akçay TURAN
 • Işıl PAKİŞ
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Gökhan ERSOY
 • Eyüp YILMAZ
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 59-63 DOI: 10.17986/blm.2006112608
Gemi Kazasına Bağlı Toplu Ölümlerde Kimliklendirme ve Ölüm Nedenlerinin Tespiti
 • H. Çetin KETENCİ
 • Taşkın ÖZDEŞ
 • Ziya KIR
 • Taner GÜVEN
 • Hakan ÖZDEMİR
 • Coşkun YORULMAZ
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 68-72 DOI: 10.17986/blm.2007122639
Hastane ve Hastane Dışı Otopsi Olgularında Bronşial Mukus ve Kalp Kanında Postmortem Olarak Saptanan Gram Negatif Çomakların Sayısı ile Morgda Kalma Sürelerinin Karşılaştırılması
 • Hüseyin Çakan
 • Bekir Kocazeybek
 • Vecdet Öz
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 68-73 DOI: 10.17986/blm.199612136
Adli Otopsilerde Makroskopik Bulgular Çerçevesinde Ateroskleroz ve Sıklığı
 • Gülşin CANOĞULLARI KUL
 • Yasemin GÜNAY BALCI
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 69-73 DOI: 10.17986/blm.200493553
Trafik Kazası Sonucu Ölümlerde Otopsi Kararını Etkileyen Nedenler
 • Birol DEMİREL
 • Taner AKAR
 • Çağlar ÖZDEMİR
 • Nergis CANTÜRK
 • Filiz ERDÖNMEZ
The Bulletin of Legal Medicine 2005; 10: 77-83 DOI: 10.17986/blm.2005103591
EKSTREMİTE DAMAR YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜMLER
 • Nursel TÜRKMEN
 • Recep FEDAKAR
 • Bülent EREN
 • N. Esra SAKA
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 78-81 DOI: 10.17986/blm.200383519
ADLİ OTOPSİLERDE RASTLANTISAL TİROİT PATOLOJİLERİ
 • Gülden ÇENGEL
 • Esra GÜRLEK OLGUN
 • İsmail Özgür CAN
 • Faruk ERGÖNEN
 • Gökçe KARAMAN
 • Akça TOPRAK ERGÖNEN
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 81-86 DOI: 10.17986/blm.2014192793
Eskişehir'de Evsiz Ölümleri; 10 Yıllık Deneyim
 • Adnan Çelikel
 • Kenan Karbeyaz
 • Selma Düzer
 • Harun Akkaya
 • İbrahim Ortanca
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 83-86 DOI: 10.17986/blm.2015210943
ESKİŞEHİR’DE DEMİRYOLU ÖLÜMLERİ; 2001–2010
 • Özsoy S,
 • Karbeyaz K
 • Akaya H
 • Çelikel A
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 83-90 DOI: 10.17986/blm.201318336
AYDIN İLİNDE ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜMLER
 • Gökhan CİNGÖZ
 • Özlem EREL
 • Musa DİRLİK
 • M. Selim ÖZKÖK
 • Ufuk KATKICI
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 84-90 DOI: 10.17986/blm.2010153712
Otopsi Fotoğraflarından Tanısal Doğruluğa Ulaşmanın Tutarlılık ve Güvenilirlik Derecesinin Saptanması
 • Çiğdem SÜNER
 • Bülent ŞAM
 • Can GÖKDOĞAN
 • Sadık TOPRAK
 • Mustafa PAÇ
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 85-91 DOI: 10.17986/blm.200273481
Beyin Ölümlü Adli Olgulardan Transplantasyon Amaçlı Organ Alımında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar ve Adli Tıp Açısından Önemi
 • Selma Tepehan
 • İmdat Elmas
 • Erdem Özkara
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 87-92 DOI: 10.17986/blm.2015210944
Ölüm Olgularının Zehirlenme İddiası ile Adli Tıbbi Belge Varlığı Açısından Değerlendirilmesi
 • Nurşen Turan MÜSELLİM
 • İbrahim ÜZÜN
 • S. Serhat GÜRPINAR
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 92-96 DOI: 10.17986/blm.200273482
Denizli’deki İntihar Ölümlerinin Analizi: 10 Yıllık Retrospektif Otopsi Çalışması
 • Sümeyra Demir
 • Mustafa Eray Yazar
 • Ayşe Kurtuluş Dereli
 • Kemalettin Acar
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 93-99 DOI: 10.17986/blm.2017136922
DİATOM İNCELEMELERİNDE KALİTATİF DEĞERLENDİRMENİN UYGULANDIĞI BİR ÖN ÇALIŞMA
 • Coşkun YORULMAZ
 • Nadir ARICAN
 • Hidir ARSLAN
 • İlyas AFACAN
 • Gürsel ÇETİN
 • Şebnem KORUR FİNCANCI
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 94-100 DOI: 10.17986/blm.199943373
GÜNEY MARMARA BÖLGESİNDE OTOPSİSİ YAPILAN KARBONMONOKSİT ZEHİRLENME OLGULARI
 • Filiz EREN
 • Murat S. GÜRSES
 • M. Numan URAL
 • Nursel TÜRKMEN İNANIR
 • Bülent EREN
 • Tomas VOJTISEK
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 96-99 DOI: 10.17986/blm.2014192755
Bursa’da Otopsisi Yapılan Asker Ölümleri
 • Nursel TÜRKMEN
 • Recep FEDAKAR
 • Bülent EREN
 • Dilek DURAK
 • Atınç ÇOLTU
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 99-103 DOI: 10.17986/blm.2006113616
ADLİ TIP KURUMU TRABZON GRUP BAŞKANLIĞI’NDA 1998-2007 YILARINDA OTOPSİLERİ YAPILAN HÜKÜMLÜ, TUTUKLU VE GÖZALTI ÖLÜMLERİ
 • İsmail BİRİNCİOĞLU
 • Hacer YAŞAR TEKE
 • Nurşen TURAN
 • Halil BOZ
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 112-118 DOI: 10.17986/blm.2009143696
Yıldırım Çarpmasına Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi
 • Rıza YILMAZ
 • Erkut BULUT
 • Erdal ÖZER
 • Mustafa BALKAY
 • Nazım ÖZDEMİR
 • Serhat GÜRPINAR
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 112-117 DOI: 10.17986/blm.2007123647
Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı 133 Ölüm Olgusunun İncelenmesi
 • Y.Mustafa Karagöz
 • S. Demirçin Karagöz
 • M. Atılgan
 • C. Demircan
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 122-126 DOI: 10.17986/blm.199613149
Muğla’da Otopsisi Yapılan Gençlik Yaş Grubuna Ait Olguların Değerlendirilmesi
 • Yasemin Balcı
 • Gülsüm Kadı
 • Melike Erbaş
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 156-161 DOI: 10.17986/blm.2018345598
Trabzon’da 2009-2016 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Karbon Monoksit Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi
 • Hüseyin Çetin Ketenci
 • Hülya Karadeniz
 • Halil Boz
 • Nazım Ercüment Beyhun
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 174-179 DOI: 10.17986/blm.2018345601

Özgün Araştırma

Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Ölümlerin Orijinine Göre Demografik Özellikleri ve Otopsi Bulguları-Analitik Araştırma
 • Ecesu Ekinci
 • Yasemin Balcı
 • Füsun Çallak
 • Nezih Anolay
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 15-22 DOI: 10.17986/blm.1610
Diyarbakır’da 2007-2014 Yılları Arasında Otopsisi Yapılmış Vücuttan Elektrik Akımı Geçişine Bağlı Ölüm Olgularının Değerlendirilmesi
 • Mustafa Korkmaz
 • Cem Uysal
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 27-32 DOI: 10.17986/blm.1473
Yıldırım Çarpmasına Bağlı Ölümler: 10 yıllık Retrospektif bir çalışma (2007-2017)
 • Hüseyin Çetin Ketenci
 • Mehmet Altınok
 • Emel Çakır
 • Halil İlhan Aydoğdu
 • Nazım Ercüment Beyhun
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 33-39 DOI: 10.17986/blm.1457
Diyarbakır’da Otopsisi Yapılan Çocukluk Çağı Ateşli Silah Ölümlerinin Değerlendirilmesi
 • Uğur Çom
 • Burak Gümüş
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 60-65 DOI: 10.17986/blm.1555
Denizli’de 2012-2022 Yılları Arasında Meydana Gelen Kadın Cinayetlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Ayşe Kurtuluş Dereli
 • Asena Özge Yılmaz
 • Kemalettin Acar
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 69-73 DOI: 10.17986/blm.1678
Etil Alkol Saptanan Otopsi Olgularının Karakteristik Özellikleri ve Ölüm Nedenlerine Göre Değerlendirilmesi
 • Yasemin Balcı
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Edip Güvenç Çekiç
 • Betül Yürürdurmaz
 • Bülent Savran
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 72-77 DOI: 10.17986/blm.1364
Otopsilerde Rastlanan Dev Hücreli Miyokarditler: Olgu Serisi
 • Aytül Buğra
 • Taner Daş
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 74-79 DOI: 10.17986/blm.1602
İzmir’de COVID-19 Pandemisi Öncesinde ve Sonrasında Yapılan Tüm Adli Otopsilerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması
 • Ferhat Turgut Tunçez
 • Gözde Yeşiltepe
 • Uğur Karabulut
 • Mehmet Tokdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 105-111 DOI: 10.17986/blm.1639
Adli Tıp Uzman ve Araştırma Görevlilerinin COVID-19 Pandemisi ve Eve Kapanma Döneminde Çalışma Koşulları: Bir Anket Çalışması
 • Gökhan Ersoy
 • Elif Sazak Uygul
 • Meltem Günbeği
 • Mert Onur Özdemir
 • Akça Toprak Ergönen
 • Berna Aydın
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 142-147 DOI: 10.17986/blm.1540
Muğla’da Metanol Zehirlenmesine Bağlı Ölümler: Olgu Serisi
 • Emre Mutlu
 • Yasemin Balcı
 • Çetin Seçkin
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 150-156 DOI: 10.17986/blm.1570
İşçi Ölümleri: Bölgesel Bir Otopsi Çalışması
 • Halil Boz
 • Hüseyin Çetin Ketenci
 • İbrahim Demir
 • Halil İlhan Aydoğdu
 • Mehmet Askay
 • Erdal Özer
 • Nazım Ercüment Beyhun
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 152-157 DOI: 10.17986/blm.1431
Bir Otopsi Merkezinden Kadın Cinayeti-İntihar Olguları: İkili Ölüm Serisi
 • Yasemin Balcı
 • Ecesu Ekinci
 • N. Nezih Anolay
 • Füsun Çallak
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 187-193 DOI: 10.17986/blm.1614
COVID-19 Pandemisinin Adli Tıp Asistanlik Eğitimine Etkisi
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Halit Canberk Aydoğan
 • Hatice Yağmur Zengin
 • Ramazan Akçan
 • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 225-232 DOI: 10.17986/blm.1596
Non-travmatik Aort Diseksiyonuna Bağlı Ölümlerde Komplikasyonlar
 • Aytül Buğra
 • Taner Daş
 • Abdül Kerim Buğra
 • Murat Nihat Arslan
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 233-237 DOI: 10.17986/blm.1576

Olgu Sunumu

Künt Toraks Travmasına Bağlı Aort Rüptürü Bir Olgu Sunumu
 • Gürcan ALTUN
 • Ahmet YILMAZ
 • Derya AZMAK
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 16-19 DOI: 10.17986/blm.199831289
BEYİNDE VASKÜLER MALFORMASYONA BAĞLI KANAMA NEDENİ İLE ANİ ÖLEN ÜÇ OLGU SUNUMU
 • Işıl PAKİŞ
 • Arzu Akçay TURAN
 • Ferah KARAYEL
 • Aydın SAV
 • Gürsel ÇETİN
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 20-24 DOI: 10.17986/blm.200381490
BAŞ BÖLGESİNE PENETRE KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI SONUCU GELİŞEN ÖLÜMLER: OLGU SUNUMU
 • Behnan ALPER
 • Mete K. GÜLMEN
 • Necmi ÇEKİN
 • Nursel BİLGİN
 • Serpil SALAÇİN
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 20-23 DOI: 10.17986/blm.199941346
Atipik Klinik Prezantasyonlu Pelvik İnflamatuar Hastalık Olgusu
 • Nursel Türkmen
 • Bülent Eren
 • Recep Fedakar
 • Okan Akan
 • Esra Saka
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 22-24 DOI: 10.17986/blm.200491491
İki Olgu Nedeniyle Fiili Livata Bulgularını Taklit Eden Lezyonların Değerlendirilmesi Olgu Sunumu
 • Sema DEMİRÇİN
 • Mustafa Y. KARAGÖZ
 • Özgür O. SARGIN
 • Mehmet ATILGAN
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 25-31 DOI: 10.17986/blm.2007121629
DOĞUM SONRASI İNTİHAR: OLGU SUNUMU
 • Ümit ÜNÜVAR ATILMIŞ
 • İbrahim ÜZÜN
 • Şafak TAKTAK
 • Tansev BORAN
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 25-27 DOI: 10.17986/blm.200381492
DİSSEKAN AORT ANEVRİZMASI RÜPTÜRÜNE BAĞLI ANİ ÖLÜM OLGUSU
 • Ramazan İLHAN
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
 • Celal BÜTÜN
 • Bahadır ÖZEN
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 26-30 DOI: 10.17986/blm.201217216
Çocukluk Çağında Ani Ölüm Nedeni Olarak Kardiak Miksoma Bir Olgu Sunumu
 • Arzu AKÇAY TURAN
 • Elif ÜLKER AKYILDIZ
 • Esat ŞAHİN
 • Deniz Oğuzhan MELEZ
 • Gökhan ERSOY
 • Işıl PAKİŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 30-33 DOI: 10.17986/blm.2009141687
ÎSKEMİK KALP HASTALIĞINA BAĞLI ÖLÜMDE UÇUCU MADDE BİRLİKTELİĞİ; OLGU SUNUMU
 • Gökhan ERSOY
 • Murat Nihat ARSLAN
 • Işıl PAKİŞ
 • İbrahim ÜZÜN
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 34-39 DOI: 10.17986/blm.2009141688
Aortobronşial Fistüle Bağlı Masif Hemoptizi Nedeniyle Ölüm: Olgu Sunumu
 • Sait Özsoy
 • Hanife Alkurt Alkan
 • Sultan Pehlivan
 • Asude Gökmen
 • Ramazan Akçan
 • Metin Alkan
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 43-46 DOI: 10.17986/blm.2016116600
İstanbul’da Tüplü Dalış Ölümleri
 • Aykut Taner GÜVEN
 • Bülent ŞAM
 • Gözde ŞİRİN
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 47-50 DOI: 10.17986/blm.200492538
KUDUZ HASTALIĞINA BAĞLI BİR ADLİ OTOPSİ
 • Harun TUĞCU
 • Mustafa DALGIÇ
 • Önder ÖNGÜRÜ
 • Birol DEMİREL
 • Bülent CELASUN
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 48-52 DOI: 10.17986/blm.200382497
Havalı Tüfekle Kaza Sonucu Ölüm: Olgu Sunumu
 • Alper Keten
 • Abdullah Avşar
 • Ramazan Karanfil
 • Erdem Okdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 50-51 DOI: 10.17986/blm.2016116602
Kardiyak Tutulumlu Progresif Musküler Distrofi Bir Olgu Sunumu
 • Mete K. GÜLMEN
 • Nursel Gamsiz BİLGİN
 • Necmi ÇEKİN
 • Behnan ALPER
 • Ahmet HİLAL
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 51-54 DOI: 10.17986/blm.200492539
ADLİ OTOPSİ UYGULAMALARINDA GÖZLEMCİ HEKİM UYGULAMALARI
 • İsmail Özgür CAN
 • Mehmet Hakan ÖZDEMİR
 • Nadir ARICAN
 • Cafer UYSAL
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 54-59 DOI: 10.17986/blm.2011162726
Ergenler Arasında Çakmak Gazı Soluma Sonucu Ani Ölüm: Olgu Sunumu
 • Hülya Karadeniz
 • Hüseyin Çetin Ketenci
 • Halil Boz
 • Gökhan Kazındır
 • İsmail Birincioğlu
 • Özgür Turna
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 55-58 DOI: 10.17986/blm.2016116604
ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ
 • Ramazan İLHAN
 • Sema YAMAN
 • Celal BÜTÜN
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
 • Bahadır ÖZEN
 • Özlem KAYIM YILDIZ
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 57-62 DOI: 10.17986/blm.2014191745
HEMOFAGOSİTİK SENDROM: BİR OTOPSİ OLGUSU
 • Ferah KARAYEL
 • Çiğdem SÜNER
 • Özhan YILMAZER
 • Gürsel ÇETİN
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 58-61 DOI: 10.17986/blm.200382499
İnternet Üzerinden Alınan Potasyum Siyanür İle İntihar: Olgu Sunumu
 • Hatice Kübra Ata Öztürk
 • Alper Akça
 • Ayşe Kurtuluş Dereli
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 59-63 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i1.1347
Paket Vücut Sendromuna Bağlı Kokain İntoksikasyonu Sonucu Ölüm Olgu Sunumu
 • Erdal ÖZER
 • Bülent ŞAM
 • Taşkın ÖZDEŞ
 • Halis DOKGÖZ
The Bulletin of Legal Medicine 2005; 10: 62-65 DOI: 10.17986/blm.2005102588
MEDİKOLEGAL OTOPSİ ARTEFAKTLARI
 • Erdal ÖZER
 • Bülent ŞAM
 • Murat Bülent TOKDEMİR
 • Ali YILDIRIM
 • Gürsel ÇETİN
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 68-74 DOI: 10.17986/blm.2010152710
Fosseptik Çukurunda Üçlü Ölüm
 • Yalçın BÜYÜK
 • Gülay KURNAZ
 • Mehmet ÖZBAY
 • Ziya KIR
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 73-77 DOI: 10.17986/blm.2007122640
Tubal Gebelik Rüptürü Nedenli Ani Ölüm Olgusu
 • Ümit ÜNÜVAR ATILMIŞ
 • Bülent ŞAM
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Osman ÖZTÜRK
 • Oğuzhan EKİZOĞLU
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 78-81 DOI: 10.17986/blm.2007122641
Elektrik Akımı ile İntihar Olgu Sunumu
 • Recep FEDAKAR
 • Nursel TÜRKMEN
 • Bülent EREN
 • Okan AKAN
 • Esra SAKA
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 87-90 DOI: 10.17986/blm.200493555
Feokromositoma Serebral Kanamaya Bağlı Ani Ölüm
 • Ziya KIR
 • Işıl PAKİŞ
 • Abdi ÖZASLAN
 • Mehmet ÖZBAY
The Bulletin of Legal Medicine 2005; 10: 96-99 DOI: 10.17986/blm.2005103594
İŞ KAZASI ÖYKÜSÜ VERİLEN BİR CİNAYET OLGUSU*
 • Serpil Salaçin
 • Necmi Çekin
 • Mete K. Gülmen
 • Fatih Şen
 • M. Hakan Özdemir
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 97-100 DOI: 10.17986/blm.199612141
Hyalen Membran Hastalığı Tanısının Adli Otopsilerdeki Önemi Olgu Sunumu
 • Sülbiye Koyutürk
 • Abdi Özaslan
 • Sermet Koç
 • İnci Alıç Özaslan
 • Hüseyin Sarı
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 98-101 DOI: 10.17986/blm.199833307
Boğucu Gaz Soluma Yoluyla İntihar Olgu Sunumu
 • Yalçın BÜYÜK
 • Hızır ASLIYÜKSEK
 • Murat EKE
 • Erkut R BULUT
 • Serhat GÜRPINAR
The Bulletin of Legal Medicine 2005; 10: 100-104 DOI: 10.17986/blm.2005103595
AKCİĞERDE YAĞ EMBOLİSİNE BAĞLI ÖLÜM: OLGU SUNUMU
 • Ramazan İLHAN
 • Bahadır ÖZEN
 • Cemil BEDER
 • Oğuzhan ÖĞÜT
 • Celal BÜTÜN
 • Sulhattin ARSLAN
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 108-111 DOI: 10.17986/blm.2014192774
Geç Dönemde Gebeliğin Sonlandırılmasının Bir Nedeni Olarak Dev Antenatal Hidronefroz: Fetal Otopsi Olgusu
 • Adalat Hasanov
 • Jamal Musayev
 • Ilaha Karimova
 • Hikmat Zeynalov
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 109-112 DOI: 10.17986/blm.2015210948
OTOPSİ ÖNCESİ DOĞRU BİLGİLENMENİN ÖNEMİ: BİR OLGU SUNUMU
 • Gürcan ALTUN
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 110-113 DOI: 10.17986/blm.2010153716
Stenotik Biküspid Aort Kapak Anomalisi Efor Sonrası Ani Ölüm Olgusu
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Ümit ÜNÜVAR ATILMIŞ
 • Osman ÖZTÜRK
 • Ali ÇERKEZOĞLU
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 110-113 DOI: 10.17986/blm.2006113618
Jinekomasti Cerrahisinden Sonra Yağ Embolisi
 • Maria Grozeva
 • Radoswet Gornev
 • Vania Mitova
 • Rossen Hadjiev
 • Miroslav Zashev
 • Dimitur Penchev
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 113-115 DOI: 10.17986/blm.2015210949
Ası Sonucu Ölümde Tiroid Hormon Seviyelerinin Değerlendirilmesi
 • Harun TUĞCU
 • Sait ÖZSOY
 • Türker DOĞAN
 • Mehmet TOYGAR
 • Birol DEMİREL
 • Mükerrem SAFALI
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 114-118 DOI: 10.17986/blm.2006113619
İş Kazasına Bağlı Ölüm: İki Olgu Sunumu
 • Celal Bütün
 • Fatma Yücel Beyaztaş
 • Sema Yaman
 • Adem Artar
 • Oğuzhan Öğüt
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 116-119 DOI: 10.17986/blm.2015210950
Alkalin Pil ile Oluşan Özofagus Fistülüne Bağlı Bebek Ölümü: Bir Olgu Sunumu
 • Hacer Yaşar Teke
 • Muhammet Can
 • Tülay Renklidağ
 • Nevriye Temel
 • Asude Gökmen
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 120-122 DOI: 10.17986/blm.2018241707
İnguinal Kesi Yoluyla Tianeptin Enjeksiyonu Sonucu Ölüm: İki Olgu
 • Hüseyin Çetin Ketenci
 • Emel Çakır
 • Nazım Ercüment Beyhun
 • Halil Boz
 • Hasan Okumuş
 • Gökhan Cingöz
 • Bülent Şam
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 123-128 DOI: 10.17986/blm.2018238626
Koroner Arterlerin Anormal Orijinleri ve Ani Ölüm Bir Olgu Işığında Sol Ana Koroner Arterin Anormal Orijini
 • Deniz Oğuzhan MELEZ
 • Arzu AKÇAY TURAN
 • Esat ŞAHİN
 • Ferah KARAYEL
 • İbrahim ÜZÜN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 124-127 DOI: 10.17986/blm.2008133681
Çürümeye Başlamış Bir Cesette Hidrojen Sülfür ile İntiharın Tespiti
 • Rıfat Özgür Özdemirel
 • İlhami Kömür
 • Bünyamin Başpınar
 • Muhammet Demir
 • Süleyman Yılmaz
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 126-129 DOI: 10.17986/blm.2016220398
Sıra Dışı Bir Kaza ile Meydana Gelen ve Ölümle Sonuçlanan Alüminyum Fosfit Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
 • Hülya Karadeniz
 • Halil Boz
 • Hüseyin Çetin Ketenci
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 129-132 DOI: 10.17986/blm.2018238627
Derin Boyun Apsesi ve Peritoneal Sepsis Birlikteliği: Nadir Bir Ölüm Olgusu
 • Sait Özsoy
 • Asude Gökmen
 • Mehtap Yöndem
 • İlker Sücüllü
 • Semra Duran
 • Gulnaz Tatlıcı Javan
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 130-133 DOI: 10.17986/blm.2016220399
Suda Boğulma Yöntemi ile İntihar Olgu Sunumu
 • Çağlar ÖZDEMİR
 • Harun TUĞCU
 • Haşim ASİL
 • Coşkun YORULMAZ
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 130-135 DOI: 10.17986/blm.2007123650
BİR OLGU NEDENİYLE ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMU
 • Mehmet Akif İNANICI
 • Coşkun YORULMAZ
 • Nergis CANTÜRK
The Bulletin of Legal Medicine 2001; 6: 130-133 DOI: 10.17986/blm.200163464
Kadife Kalp: Kalp Tutulumunun Eşlik Ettiği Sistemik Mantar Enfeksiyonu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Sema Demirçin
 • Fatih Dirol
 • Yaşar Mustafa Karagöz
 • Kamuran Aylin Aksoy
 • Derya Bulgur Kırbaş
 • Pelin Göral
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 134-139 DOI: 10.17986/blm.2017227926
Adli Otopsi İle Saptanan Şiloperikardiyum
 • Ertuğrul Gök
 • Recep Fedakar
 • Okan Akan
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 138-141 DOI: 10.17986/blm.2016241708
Motorlu Araç Isıtma Sistemine (Webasto) Bağlı İki Ölüm: Olgu Sunumu
 • Celal Bütün
 • Erdoğan Polater
 • Fatma Yücel Beyaztaş
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 161-164 DOI: 10.17986/blm.2019254304
Suicide by Homemade Hydrogen Sulfide in Turkey: A Case Report
 • Uğur Koçak
 • Ahmet Hamdi Alpaslan
 • Murat Yağan
 • Erdal Özer
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 189-192 DOI: 10.17986/blm.2016323754
Nadir Görülen Bir Olgu: Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon, Tip 0
 • Emre Gürbüz
 • Yusuf Atan
 • Arzu Akçay
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 207-211 DOI: 10.17986/blm.1565
İki Epileptik Ölüm Olgusunda Postmortem Tanı: Tuberoskleroz Kompleksi
 • Hüseyin Çetin Ketenci
 • Emel Çakır
 • İbrahim Demir
 • Nazım Ercüment Beyhun
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 218-223 DOI: 10.17986/blm.2017228062
Mortalite ile Sonuçlanan Ludwig Anjini: Bir Otopsi Olgusu
 • Jamal Musayev
 • Adalat Hasanov
 • Mahmud Baghirzade
 • Parvin Hasanova
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 239-242 DOI: 10.17986/blm.1393
Tekrar Otopsi: Neredeyse İmkânsız Olan Bir İşlemle Uğraşmak mı?
 • Melike Erbaş
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 243-248 DOI: 10.17986/blm.1299
Otopside Tanı Konulan Spontan Splenik Arter Anevrizma Rüptürü: Olgu Sunumu
 • Ufuk Akın
 • Ömer Faruk Aykır
 • Ferhan Kandemir
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 315-318 DOI: 10.17986/blm.1659

ARAŞTIRMA-DAVETLİ YAZAR

Dilbilimsel Otopsi: Yazar Tanımlama Ölçütleri ve Yöntemleri
 • Burcu İlkay Karaman
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 214-225 DOI: 10.17986/blm.2019356618