Olgu Sunumu

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ SONRASI GEÇ DÖNEM NÖROPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER: İKİ OLGU SUNUMU
 • Arzu AKÇAY TURAN
 • Işıl PAKİŞ
 • Nadir ARICAN
 • Ferah KARAYEL
 • Bülent ŞAM
 • Gamze KAVAS
 • Büge ÖZ
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 53-57 DOI: 10.17986/blm.200382498
KARBONMONOKSİT İNTOKSİKASYONU SONRASI GELİŞEN GEÇ NÖROLOJİK SENDROM: OLGU SUNUMU
 • Kamil Hakan DOĞAN
 • Seda ÖZBEK
 • Nadire ÜNVER DOĞAN
 • Ahmet Kağan KARABULUT
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 63-66 DOI: 10.17986/blm.2014191768
Ölümle Sonuçlanmayan Karbonmonoksit Zehirlenmesi ile Hayatları Değişen Bir Aileye Adli Tıp Penceresinden Bakış
 • Kenan KARBEYAZ
 • Tarık GÜNDÜZ
 • Gülşin CANOĞULLARI KUL
 • Yasemin BALCI
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 88-94 DOI: 10.17986/blm.2009142694
Motorlu Araç Isıtma Sistemine (Webasto) Bağlı İki Ölüm: Olgu Sunumu
 • Celal Bütün
 • Erdoğan Polater
 • Fatma Yücel Beyaztaş
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 161-164 DOI: 10.17986/blm.2019254304

Araştırma Makalesi

Karbonmonoksite Akut ve Kronik Maruziyetin Spektrofotometrik Yöntemlerle Tayini
 • Nevin VURAL
 • Cem YÜCESOY
 • Rukiye DOĞANYİĞİT (Kahraman)
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 112-115 DOI: 10.17986/blm.199613147
Trabzon’da 2009-2016 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Karbon Monoksit Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi
 • Hüseyin Çetin Ketenci
 • Hülya Karadeniz
 • Halil Boz
 • Nazım Ercüment Beyhun
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 174-179 DOI: 10.17986/blm.2018345601