Araştırma Makalesi

TANINABİLİR VERTEBRALARDAN CİNSİYET TAYİNİ
 • Özge ÜNLÜTÜRK
 • Mehmet Yaşar İŞCAN
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 4-13 DOI: 10.17986/blm.2013181257
Cinsiyet Tayininde Rugaların Kullanımı: Bir Ön Çalışma
 • Zehtiye Füsun Yaşar
 • İsmail Can Pelin
 • Erhan Büken
 • Hatice Yağmur Zengin
 • Ayla Kürkçüoğlu
 • Bülent Dayangaç
 • Fırat Koç
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 36-42 DOI: 10.17986/blm.2019149814
Bilgisayarlı Tomografi ile Frontal Sinüs Morfometrik Analizinin Cinsiyet Belirlenmesinde Kullanımı
 • Oğuzhan Ekizoğlu
 • Elif Hocaoğlu
 • Ercan İnci
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 91-96 DOI: 10.17986/blm.2017227229
ÇOK KESİTLİ BT VE MRG’DE İNTERNAL AKUSTİK MEATUS LATERAL AÇISININ ÖLÇÜMÜ YOLUYLA CİNSİYET TAYİNİ
 • Figen BÜYÜKDEMİRCİ
 • Gür AKANSEL
 • Sevtap GÜMÜŞTAŞ
 • Nilay AKHUN
 • Ömer KURTAŞ
 • Sanem Dereli BULUT
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 91-98 DOI: 10.17986/blm.2010153713

Özgün Araştırma

Yüz Açılarından Cinsiyet Tayini
 • Rengin Kosif
 • Ayla Kürkçüoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 122-128 DOI: 10.17986/blm.1573