Derleme

Kadına Yönelik Şiddet Sorumluluk Almalı
 • Joergen LORENTZEN
 • Per Are LOKKE
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 3-8 DOI: 10.17986/blm.199831285
COVID-19 Pandemisinde Türkiye’de Acil Servislerin Organizasyonu ve Değişen Hasta Profili: Bir Üniversite Hastanesi Deneyimi
 • Başak Bayram
 • İsmail Özgür Can
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 11-17 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1410
Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Adli Tıbbi Değerlendirme
 • Işık KARAKAYA
 • Başar ÇOLAK
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 82-87 DOI: 10.17986/blm.2007122642
Çocuk ve Ergenlerde Nöroanatomik Gelişimin Çocuk Ceza Sorumluluğuna Etkisi
 • Abdulkadir Yıldız
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 190-200 DOI: 10.17986/blm.2018345606

Araştırma Makalesi

Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri
 • Sevcan Karakoç Demirkaya
 • Mustafa Küçükköse
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 14-20 DOI: 10.17986/blm.2017127136
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri ve Ruhsal Değerlendirmesi
 • Uğur Koçak
 • Ahmet Hamdi Alpaslan
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 27-33 DOI: 10.17986/blm.2015110915
Elektrik Yaralanması Nedeniyle Başvuran Çocukların Klinik, Demografik Özellikleri ve Klinik Sonucu Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Çocuk Acil Kliniği Deneyimi
 • Emel Ataş Berksoy
 • Selçuk Yazıcı
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 30-35 DOI: 10.17986/blm.2019149813
Cinsel İstismara Maruz Kaldığı Bildirilen Olguların Ruhsal Değerlendirme Sonuçları
 • Işık KARAKAYA
 • Ayşen COŞKUN
 • Belma AĞAOĞLU
 • Şahika G ŞİŞMANLAR
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
 • Nursu ÇAKIN MEMİK
 • Ümit BİÇER
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 53-58 DOI: 10.17986/blm.2006112607
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
 • Gürcan Altun
 • Derya Azmak
 • Ahmet Yılmaz
 • Gözde Yılmaz
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 62-66 DOI: 10.17986/blm.199722226
ERGENLİK DÖNEMİ ÖLÜMLERİ
 • Birgül TÜZÜN
 • Şevki SÖZEN
 • Halis DOKGÖZ
 • Şebnem KORUR FİNCANCI
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 67-70 DOI: 10.17986/blm.199722227
Suç İşledikleri İddiasıyla Muayeneye Gönderilen Çocuk ve Ergenlerde Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi
 • Gamze AKYÜZ
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
 • Nesim KUĞU
 • Enver ANALAN
 • Orhan DOĞAN
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 70-75 DOI: 10.17986/blm.200052412
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi’ne 2004 Yılında Başvuran ve Adli Vaka Olarak Kayıtlara Geçen Olguların Değerlendirilmesi
 • Ayşe Berrin YÜCEL
 • Zeynel SÜTOLUK
 • Levent H YILMAZ
 • Muhsin AKBABA
 • Necdet AYTAÇ
The Bulletin of Legal Medicine 2005; 10: 90-95 DOI: 10.17986/blm.2005103593
Samsun’da Erken Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri 2010-2015
 • Salih Tunahan Polat
 • Serkan Çağlayan
 • Ahmet Turla
 • Berna Aydın
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 93-97 DOI: 10.17986/blm.2016220394
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Servisine Başvuran Adli Nitelikteki Çocuk Olguların Değerlendirilmesi
 • Erhan Büken
 • Zehtiye Füsun Yaşar
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 93-98 DOI: 10.17986/blm.2015210945
Çocuk Acil Servise Son Beş Yılda Gelen Zehirlenmeler: 1734 Olgunun Değerlendirilmesi
 • Gülçin Bozlu
 • Necdet Kuyucu
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 106-109 DOI: 10.17986/blm.2018238625
Başkent Üniversitesi Hastanesine Trafik Kazası Nedeniyle Başvuran Adli Olguların İncelenmesi
 • Zehtiye Füsun Yaşar
 • Erhan Büken
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 132-137 DOI: 10.17986/blm.2015314257
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Kendine Zarar Verme, İntihar Davranışı ve Psikiyatrik Bozukluklar Açısından Değerlendirilmesi
 • Merve Çıkılı Uytun
 • Rabia Yılmaz
 • Didem Behice Öztop
 • Çağlar Özdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 137-143 DOI: 10.17986/blm.2016323746
ÇOCUK VE ERGEN CİNSEL İSTİSMAR OLGULARINDA İSTİSMAR İLE İLİŞKİLİ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN, AİLESEL DEĞİŞKENLERİN VE RUHSAL BOZUKLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Esra ÖZDEMİR DEMİRCİ
 • Sevgi ÖZMEN
 • Didem Behice ÖZTOP
 • Çağlar ÖZDEMİR
 • Merve ÇIKILI UYTUN1
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 146-153 DOI: 10.17986/blm.2014193781
Çocuk Suçluluğu ve Medya
 • Mehmet TOKDEMİR
 • Hüdaverdi KÜÇÜKER
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 164-167 DOI: 10.17986/blm.200053422
Acil Servis Hekimlerinin Şiddet ve Adli Olaylara Maruziyet Durumlarının İncelenmesi
 • Erhan Kaya
 • Ferdi Tanır
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 191-197 DOI: 10.17986/blm.1361

Olgu Sunumu

Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Çocukların Adli Süreçte Yaşadığı Zorluklar: Bir Olgu Serisi
 • Hatice Ünver
 • Nesligül Nihal Olgun
 • Şahika Gülen Şişmanlar
 • Ayşen Coşkun
 • Ümit Biçer
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 38-42 DOI: 10.17986/blm.2015110920
Ergenler Arasında Çakmak Gazı Soluma Sonucu Ani Ölüm: Olgu Sunumu
 • Hülya Karadeniz
 • Hüseyin Çetin Ketenci
 • Halil Boz
 • Gökhan Kazındır
 • İsmail Birincioğlu
 • Özgür Turna
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 55-58 DOI: 10.17986/blm.2016116604
Kalpte Yaygın Fibrozis Bulunan 12 Yaşında Anı Kardiyak Ölüm Olgusu
 • Nursel TÜRKMEN
 • Bülent EREN
 • Recep FEDAKAR
 • Hüsamettin Aydıner
 • Oktan Erol
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 55-58 DOI: 10.17986/blm.200492540
Matrisit ve Suisidal Düşünceleri Olan Ergen: Olgu Sunumu
 • Berna Polat
 • Veli Yıldırım
 • Fevziye Toros
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 175-177 DOI: 10.17986/blm.2015314265
Sosyal Medya ve Ceza Sorumluluğu: Bir Olgu Sunumu
 • Hatice Ünver
 • Nurcan Eren Şimşek
 • Nesligül Nihal Olgun
 • Ayhan Şahin
 • Şahika Gülen Şişmanlar
 • Ayşen Coşkun
 • Ümit Biçer
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 193-195 DOI: 10.17986/blm.2016323755

Derleme Makalesi

Web 3.0’da Çocukların Sanal Mahremiyetine Adli Bir Bakış
 • Mehmet Aykut Erk
 • Sunay Fırat
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 44-50 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i1.1341
Adli Psikiyatrik Değerlendirme ve Çocuk ile İletişim
 • Gülen Güler
 • Veli Yıldırım
 • Meryem Özlem Kütük
 • Fevziye Toros
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 98-106 DOI: 10.17986/blm.2016220395

Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisine 2016-2021 Yılları Arasında Başvuran İntoksikasyon Olgularının Değerlendirilmesi
 • Güven Seçkin Kırcı
 • Deniz Utku Öztürk
 • Hacı Seyit Bölükbaşı
 • Hilal Çakır
 • Erdal Özer
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 66-73 DOI: 10.17986/blm.1638
Sağlık Tedbiri Kapsamında Değerlendirilen Ergenlerde Madde Kullanımı ile İlişkili Faktörler
 • Ömer Kardaş
 • Ahmet Sefa Gümüşsoy
 • Ayşe Merve Benk Ayaz
 • Burcu Kardaş
 • İrem Damla Çimen
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 259-266 DOI: 10.17986/blm.1673
Sağlık Tedbiri Uygulaması Kapsamında Takip Edilen Çocuk ve Ergenlerin Psikososyal Değerlendirme Sonuçları
 • Müslüm Kul
 • Pelin Dağ
 • Berhan Akdağ
 • Gülşin Canoğulları Kul
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 267-272 DOI: 10.17986/blm.1657