Araştırma Makalesi

DENEYSEL OLARAK TATLI SUDA BOĞULMANIN, SIÇAN AKCİĞER, KARACİĞER, BEYİN, KALP VE BÖBREK AĞIRLIKLARINA ETKİSİ*
 • Gülşin CANOĞULLARI KUL
 • Yasemin BALCI
 • Coşkun YORULMAZ
 • Kubilay UZUNER
 • Setenay ÖNER
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 8-13 DOI: 10.17986/blm.2011161720
ARİTMOJENİK SAG VENTRİKÜL DİSPLAZISI VE ANI GENÇ ÖLÜMLERİ
 • Mete K. Gülmen
 • Serpil Salaçin
 • İlhan Tuncer
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 35-38 DOI: 10.17986/blm.199721200
Adli Otopsilerde Kardiyomiyopatiye Bağlı Kalp Ölümleri
 • Ferah KARAYEL
 • Arzu Akçay TURAN
 • Işıl PAKİŞ
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Gökhan ERSOY
 • Eyüp YILMAZ
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 59-63 DOI: 10.17986/blm.2006112608
Hastane ve Hastane Dışı Otopsi Olgularında Bronşial Mukus ve Kalp Kanında Postmortem Olarak Saptanan Gram Negatif Çomakların Sayısı ile Morgda Kalma Sürelerinin Karşılaştırılması
 • Hüseyin Çakan
 • Bekir Kocazeybek
 • Vecdet Öz
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 68-73 DOI: 10.17986/blm.199612136
Postmortem Kalp Okulu
 • Volkan Zeybek
 • Ayşe Kurtuluş
 • Cüneyt Orhan Kara
 • Asuman Kaftan
 • İsmail Doğu Kılıç
 • Gökhan Ersoy
 • Kemalettin Acar
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 171-176 DOI: 10.17986/blm.2019252260

Olgu Sunumu

Çocukluk Çağında Ani Ölüm Nedeni Olarak Kardiak Miksoma Bir Olgu Sunumu
 • Arzu AKÇAY TURAN
 • Elif ÜLKER AKYILDIZ
 • Esat ŞAHİN
 • Deniz Oğuzhan MELEZ
 • Gökhan ERSOY
 • Işıl PAKİŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 30-33 DOI: 10.17986/blm.2009141687
ÎSKEMİK KALP HASTALIĞINA BAĞLI ÖLÜMDE UÇUCU MADDE BİRLİKTELİĞİ; OLGU SUNUMU
 • Gökhan ERSOY
 • Murat Nihat ARSLAN
 • Işıl PAKİŞ
 • İbrahim ÜZÜN
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 34-39 DOI: 10.17986/blm.2009141688
Kalpte Yaygın Fibrozis Bulunan 12 Yaşında Anı Kardiyak Ölüm Olgusu
 • Nursel TÜRKMEN
 • Bülent EREN
 • Recep FEDAKAR
 • Hüsamettin Aydıner
 • Oktan Erol
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 55-58 DOI: 10.17986/blm.200492540
Koroner Arterlerin Anormal Orijinleri ve Ani Ölüm Bir Olgu Işığında Sol Ana Koroner Arterin Anormal Orijini
 • Deniz Oğuzhan MELEZ
 • Arzu AKÇAY TURAN
 • Esat ŞAHİN
 • Ferah KARAYEL
 • İbrahim ÜZÜN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 124-127 DOI: 10.17986/blm.2008133681
Kadife Kalp: Kalp Tutulumunun Eşlik Ettiği Sistemik Mantar Enfeksiyonu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Sema Demirçin
 • Fatih Dirol
 • Yaşar Mustafa Karagöz
 • Kamuran Aylin Aksoy
 • Derya Bulgur Kırbaş
 • Pelin Göral
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 134-139 DOI: 10.17986/blm.2017227926
Kalpte Olası Malpraktisle İlişkili İyatrojenik Yabancı Cisim Varlığı ve Sonuçları: Olgu Sunumu
 • Karol Karnecki
 • Michał Kaliszan
 • Zbigniew Jankowski
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 163-165 DOI: 10.17986/blm.2015314262