Derleme

Psikiyatride Malpraktis
 • Halil İlhan Aydoğdu
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 86-90 DOI: 10.17986/blm.1601

Olgu Sunumu

Ölümle Sonuçlanmayan Karbonmonoksit Zehirlenmesi ile Hayatları Değişen Bir Aileye Adli Tıp Penceresinden Bakış
 • Kenan KARBEYAZ
 • Tarık GÜNDÜZ
 • Gülşin CANOĞULLARI KUL
 • Yasemin BALCI
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 88-94 DOI: 10.17986/blm.2009142694
Toplu Sünnet Etkinliğinde Tıbbi Uygulama Hatası: İki Olgu
 • Yasin Etli
 • Mahmut Aşırdizer
 • Yavuz Hekimoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 140-145 DOI: 10.17986/blm.2017227931
POSTTRAVMATİK YAĞ EMBOLİSİ VE ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SUNUMU
 • Orhan MERAL
 • Nihal ERDOĞAN
 • Hülya GÜLER
 • Ahsen KAYA
 • Aytaç KOÇAK
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 185-189 DOI: 10.17986/blm.2014193824

Araştırma Makalesi

Tiroid Cerrahisinde Bilirkişinin Zor Seçimi: Komplikasyon veya Malpraktis
 • Ali Rıza Tümer
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Savaş Koçak
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 89-92 DOI: 10.17986/blm.2017332861
Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi
 • Hakan Kar
 • Halis Dokgöz
 • Nursel Gamsız Bilgin
 • Betül Albayrak
 • Tamer İrfan Kaya
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 153-158 DOI: 10.17986/blm.2016323748

Özgün Araştırma

Non-travmatik Aort Diseksiyonuna Bağlı Ölümlerde Komplikasyonlar
 • Aytül Buğra
 • Taner Daş
 • Abdül Kerim Buğra
 • Murat Nihat Arslan
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 233-237 DOI: 10.17986/blm.1576