Özgün Araştırma

Kozmetik Uygulamalardan Doğan Zararların Adli Tıbbi ve Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi
  • Mert Tunç
  • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 81-85 DOI: 10.17986/blm.1681

Araştırma Makalesi

Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi
  • Hakan Kar
  • Halis Dokgöz
  • Nursel Gamsız Bilgin
  • Betül Albayrak
  • Tamer İrfan Kaya
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 153-158 DOI: 10.17986/blm.2016323748

Olgu Sunumu

Dövmenin (Tatuaj) Lazerle Silinmesi Hekim Sorumluluğu: Bir Olgu Sunumu
  • Ebru Yolaçan
  • Gülşah Dağ Oğlakcıoğlu
  • Gürol Cantürk
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 201-204 DOI: 10.17986/blm.2018345607