Araştırma Makalesi

Enjeksiyon Nöropatisi Olgularına Adli Tıbbi Yaklaşım
 • Volkan Ünal
 • Esra Özgün Ünal
 • Abdurrahman Emir
 • Yusuf Özer
 • Sadi Çağdır
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 14-20 DOI: 10.17986/blm.2015110913
Adlî Tıp Kurumu İhtisas Kurulları ile Yüksek Sağlık Şurası Raporları Arasında Çelişki Bulunan ve Adli Tıp Genel Kurulu’nda Görüşülen Malpraktis Olgularının İrdelenmesi
 • Sadullah GÜZEL
 • M.Sunay YAVUZ
 • Mahmut AŞIRDİZER
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 14-20 DOI: 10.17986/blm.200271468
TIBBİ GİRİŞİM ÖNCESİ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZANIN ALINMASI İLE İLGİLİ BİR ANKET ÇALIŞMASI
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
 • Özgür DEMİRKAN
The Bulletin of Legal Medicine 2001; 6: 76-80 DOI: 10.17986/blm.200162455
Hemşirelerin Tabi Oldukları Mevzuat ve Hukuki Sorumlulukları Konusundaki Farkındalıkları
 • Belkız Karabakır
 • Gürsel Çetin
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 78-85 DOI: 10.17986/blm.2016220392
Tiroid Cerrahisinde Bilirkişinin Zor Seçimi: Komplikasyon veya Malpraktis
 • Ali Rıza Tümer
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Savaş Koçak
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 89-92 DOI: 10.17986/blm.2017332861
Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi
 • Hakan Kar
 • Halis Dokgöz
 • Nursel Gamsız Bilgin
 • Betül Albayrak
 • Tamer İrfan Kaya
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 153-158 DOI: 10.17986/blm.2016323748

Özgün Araştırma

Tıbbi Malpraktis İddiası ile Açılan Tazminat Davalarında Yargıtay ve Danıştay’ın “Aydınlatılmış Onam (Rıza)” Hususundaki Görüşlerinin İncelenmesi
 • Talip Vural
 • Melike Erbaş
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 20-28 DOI: 10.17986/blm.1665
Göz Kliniğinde Uygulanan Aydınlatılmış Onam Formları Yeterli mi?
 • Hümeyra Yıldırım Can
 • Yücel Yiğit
 • Erdal Yüzbaşıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 157-161 DOI: 10.17986/blm.1571

Derleme

Psikiyatride Malpraktis
 • Halil İlhan Aydoğdu
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 86-90 DOI: 10.17986/blm.1601
Tıbbi Malpraktis İddialarında Çözüm Önerileri
 • Mahmut Aşırdizer
 • Aykut Ekiz
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 288-294 DOI: 10.17986/blm.1564

Olgu Sunumu

HEMŞİRELİKTE MALPRAKTİS: OLGU SUNUMLARI
 • Derya ŞAHİN
 • Rehat FAİKOĞLU
 • İbrahim ŞAHİN
 • Mira Rana GÖKDOĞAN
 • Sibel YAŞAR
 • Neşe ALPARSLAN
 • Ebru DERELİ
 • Gökhan FAİKOĞLU
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 100-104 DOI: 10.17986/blm.2014192767
Kalpte Olası Malpraktisle İlişkili İyatrojenik Yabancı Cisim Varlığı ve Sonuçları: Olgu Sunumu
 • Karol Karnecki
 • Michał Kaliszan
 • Zbigniew Jankowski
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 163-165 DOI: 10.17986/blm.2015314262
İLAÇ UYGULAMA HATASI: DÖRT OLGU SUNUMU
 • Volkan ÜNAL
 • Esra ÜNAL
 • Zafer ÇETİNKAYA
 • Zeynep YENER
 • Mehmet Fatih YILDIZ
 • Humman ŞEN
 • Sadi ÇAĞDIR
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 176-179 DOI: 10.17986/blm.2014193815
Disk Pil Yutulması; Pnömoni ile Sonuçlanan Bir Malpraktis Olgusu
 • Cihat Şarkış
 • Selçuk Yazıcı
 • Muhammet Can
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 196-198 DOI: 10.17986/blm.2016323756