Olgu Sunumu

Gastrik Ülser Perforasyonu ve Peritonite Eşlik Eden Sarcina Ventriculi’nin Postmortem Tanısı: Olgu Sunumu
  • Aytul Buğra
  • Taner Daş
  • Neval Elgörmüş
  • Gizem Ayaz
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 80-82 DOI: 10.17986/blm.2019149824
Derin Boyun Apsesi ve Peritoneal Sepsis Birlikteliği: Nadir Bir Ölüm Olgusu
  • Sait Özsoy
  • Asude Gökmen
  • Mehtap Yöndem
  • İlker Sücüllü
  • Semra Duran
  • Gulnaz Tatlıcı Javan
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 130-133 DOI: 10.17986/blm.2016220399