Araştırma Makalesi

ZEHİRLENME OLGULARINDA HAYATI TEHLİKE KARARI İÇİN GLASGOW KOMA S KALASININ KULLANIMI
 • Rabiş KESKİN
 • Coşkun YORULMAZ
 • M. Sunay YAVUZ
 • Mahmut AŞIRDİZER
The Bulletin of Legal Medicine 2001; 6: 8-13 DOI: 10.17986/blm.200161446
ELAZIĞ'DA 2006-2012 YILLARI ARASINDA OTOPSİSİ YAPILAN KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE BAĞLI ÖLÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Abdurrahim TÜRKOĞLU
 • Mehmet TOKDEMİR
 • Mustafa ŞEN
 • Turgay BÖRK
 • Ferhat Turgut TUNÇEZ
 • Burhan YAPRAK
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 21-26 DOI: 10.17986/blm.201217114
Bursa’da Otopsisi Yapılan Akut İnsektisit Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi
 • Nursel TÜRKMEN
 • Recep FEDAKAR
 • Volkan ÇETİN
 • Dilek DURAK
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 28-32 DOI: 10.17986/blm.200271469
Ölüm Olgularının Zehirlenme İddiası ile Adli Tıbbi Belge Varlığı Açısından Değerlendirilmesi
 • Nurşen Turan MÜSELLİM
 • İbrahim ÜZÜN
 • S. Serhat GÜRPINAR
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 92-96 DOI: 10.17986/blm.200273482
Samsun’da Erken Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri 2010-2015
 • Salih Tunahan Polat
 • Serkan Çağlayan
 • Ahmet Turla
 • Berna Aydın
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 93-97 DOI: 10.17986/blm.2016220394
GÜNEY MARMARA BÖLGESİNDE OTOPSİSİ YAPILAN KARBONMONOKSİT ZEHİRLENME OLGULARI
 • Filiz EREN
 • Murat S. GÜRSES
 • M. Numan URAL
 • Nursel TÜRKMEN İNANIR
 • Bülent EREN
 • Tomas VOJTISEK
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 96-99 DOI: 10.17986/blm.2014192755
Çocuk Acil Servise Son Beş Yılda Gelen Zehirlenmeler: 1734 Olgunun Değerlendirilmesi
 • Gülçin Bozlu
 • Necdet Kuyucu
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 106-109 DOI: 10.17986/blm.2018238625
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ne Başvuran Adli Nitelikteki Çocuk 0-18 Yaş Olguların Değerlendirilmesi
 • Ahmet TURLA
 • Berna AYDIN
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 106-111 DOI: 10.17986/blm.2007123646
Karbonmonoksite Akut ve Kronik Maruziyetin Spektrofotometrik Yöntemlerle Tayini
 • Nevin VURAL
 • Cem YÜCESOY
 • Rukiye DOĞANYİĞİT (Kahraman)
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 112-115 DOI: 10.17986/blm.199613147
Trabzon’da 2009-2016 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Karbon Monoksit Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi
 • Hüseyin Çetin Ketenci
 • Hülya Karadeniz
 • Halil Boz
 • Nazım Ercüment Beyhun
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 174-179 DOI: 10.17986/blm.2018345601

Olgu Sunumu

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ SONRASI GEÇ DÖNEM NÖROPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER: İKİ OLGU SUNUMU
 • Arzu AKÇAY TURAN
 • Işıl PAKİŞ
 • Nadir ARICAN
 • Ferah KARAYEL
 • Bülent ŞAM
 • Gamze KAVAS
 • Büge ÖZ
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 53-57 DOI: 10.17986/blm.200382498
İnternet Üzerinden Alınan Potasyum Siyanür İle İntihar: Olgu Sunumu
 • Hatice Kübra Ata Öztürk
 • Alper Akça
 • Ayşe Kurtuluş Dereli
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 59-63 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i1.1347
Zehirlenme Olgularının Medikolegal Değerlendirmesinde Venöz Kan Gazı Analizinin Yeri: Olgu Sunumu
 • Burçin Gürbeden
 • Gökçe Karaman
 • Devrim Sertaç Özkan
 • Zehra Demiroğlu Uyanıker
 • Mehmet Hakan Özdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 67-71 DOI: 10.17986/blm.2017127144
Fosseptik Çukurunda Üçlü Ölüm
 • Yalçın BÜYÜK
 • Gülay KURNAZ
 • Mehmet ÖZBAY
 • Ziya KIR
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 73-77 DOI: 10.17986/blm.2007122640
Ölümle Sonuçlanmayan Karbonmonoksit Zehirlenmesi ile Hayatları Değişen Bir Aileye Adli Tıp Penceresinden Bakış
 • Kenan KARBEYAZ
 • Tarık GÜNDÜZ
 • Gülşin CANOĞULLARI KUL
 • Yasemin BALCI
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 88-94 DOI: 10.17986/blm.2009142694
Sıra Dışı Bir Kaza ile Meydana Gelen ve Ölümle Sonuçlanan Alüminyum Fosfit Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
 • Hülya Karadeniz
 • Halil Boz
 • Hüseyin Çetin Ketenci
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 129-132 DOI: 10.17986/blm.2018238627
Metanol Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
 • Hümeyra Yıldırım Can
 • Halil Kırbıyık
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 228-230 DOI: 10.17986/blm.2017333104

Özgün Araştırma

Muğla’da Metanol Zehirlenmesine Bağlı Ölümler: Olgu Serisi
 • Emre Mutlu
 • Yasemin Balcı
 • Çetin Seçkin
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 150-156 DOI: 10.17986/blm.1570