Toplu Sünnet Etkinliğinde Tıbbi Uygulama Hatası: İki Olgu

  • Yasin Etli
  • Mahmut Aşırdizer Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
  • Yavuz Hekimoglu

Özet

Gerek dini ve kültürel sebeplerle gerekse de tıbbi sebeplerle yapılmış olsun erkek dünya nüfusunun yaklaşık 6’da birinin sünnet edildiği tahmin edilmektedir. Sünnetin komplikasyon oranının ise %0,2 ile %5 arasında değiştiği bildirilmektedir.


Bu çalışmada, aynı hastanede, aynı gün içerisinde, aynı hekim tarafından yapılan toplu sünnet etkinliği sırasında iki sünnet işlemi sonrası gelişen klinik tablo, tıbbi uygulama hatası yönünden irdelenmiş, adli tıbbi boyutu ortaya konulmuş ve bu olguların özellikleri literatür bilgileri ile karşılaştırılmıştır.


Sonuç olarak, toplu sünnet aktivitelerinden mümkün olduğunca kaçınılması, ülkemizde olduğu gibi sosyoekonomik nedenlere bağlı olarak toplu sünnet uygulaması yapılması kaçınılmaz olan durumlarda bile, ailelerin aydınlatılması ile ilgili prosedürlerin göz ardı edilmemesinin, bu konuda yetkin ve yeterli sayıda hekimlerce, asepsi-antisepsi ilkelerine uygun ortamlarda, bilimsel kaidelere ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmasının komplikasyon gelişimini azaltacağı ve bu alandaki tıbbi uygulama hataları iddialarının önüne geçeceği vurgulanmıştır.

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Referanslar

1. Dunsmuir WD, Gordon EM. The history of circumcision. BJU Int. 1999; 83: 1-12. doi: 10.1046/j.1464-410x.1999.0830s1001.x
2. Malone P, Steinbrecher H. Medical aspects of male circumcision. BMJ. 2007; 335: 1206-1209. doi: 10.1136/bmj.39385.382708.AD
3. Warren JP. Norm UK and the medical case against circumcision. In: Denniston GC, Milos MF, eds. Sexual Mutilations — a Human Tragedy. 1st ed. London: Plenum Press, 1997: 85-117. doi: 10.1007/978-1-4757-2679-4_7
4. Gray R, Serwadda D, Kigoziand G, Wawer M J. Male circumcision and HIV prevention. In: Mayer KH, Pizer HF, eds. HIV Prevention: A Comprehensive Approach. 1st ed. London: Academic Press, 2009: 146-166.
5. Oral A, Bahadır GB, Güven A. Çocukluk çağı sünnet komplikasyonları ve önlenebilirliği. TAF Prev Med Bull. 2011:10: 605-610. doi: 10.5455/pmb.20110610032809
6. Hofvander Y, Circumcision of boys. In: Denniston GC, Hodges FM, Milos MF, eds. Flesh and Blood: Perspectives on the Problem of Circumcision in Contemporary Society. 1st ed. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004: 109-118.
7. Mail Online. Jury awards more than $1.3million to boy after botched circumcision left him with his penis partially amputated. URL: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2333352/Jury-awards-1-3million-buy-botched-circumcision-left-penis-partially-amputated.html. (Son erişim tarihi: 22.10.2016)
8. Jena AB, Seabury S, Lakdawalla D, Chandra A. Malpractice risk according to physician specialty. N Engl J Med. 2011; 365: 629-636. doi: 10.1056/NEJMsa1012370
9. Thorup J, Thorup SC, Ifaoui IB. Complication rate after circumcision in a paediatric surgical setting should not be neglected. Dan Med J 2013;60(8):A4681.
10. Ozakpinar HR, Sari E, Horoz U, Durgun M, Tellioglu AT, Acikgoz B. Keloid of the circumcision scar: a rare complication. Int Wound J. 2015; 12: 611-2. doi: 10.1111/iwj.12163
11. Krill AJ, Palmer LS, Palmer JS. Complications of circumcision. ScientificWorld J. 2011; 11: 2458-2468. doi: 10.1100/2011/373829
12. Aydur E, Gungor S, Ceyhan ST, Taiimaz L, Baser I. Effects of childhood circumcision age on adult male sexual functions. Int J Impot Res. 2007; 19: 424-431. doi: 10.1038/sj.ijir.3901545
13. Horowitz M, Gershbein AB. Gomco circumcision: when is it safe? J Pediatr Surg. 2001; 36: 1047-1049. doi: 10.1053/jpsu.2001.24739
14. Can İÖ, Özkara E, Can M. Yargıtayda karara bağlanan tıbbi uygulama hatası dosyalarının değerlendirilmesi. DEÜ Tıp Fakültesi Der. 2011; 25(2): 69-76.
15. Dal Ü, Bulut H, Güler Demir S. Cerrahi girişim sonrası hastaların evde yaşadıkları sorunlar. Bakırköy Tıp Der. 2012; 8(1): 34-40. doi: 10.5350/BTDMJB201208106
Yayınlanma Tarihi
2017-08-04
Nasıl Atıf Yapmalı
ETLI, Yasin; AŞIRDIZER, Mahmut; HEKIMOGLU, Yavuz. Toplu Sünnet Etkinliğinde Tıbbi Uygulama Hatası: İki Olgu. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 22, n. 2, p. 140-145, au. 2017. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1056>. Erişim Tarihi: 24 ekim 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2017227931.
Bölüm
Olgu Sunumları

Anahtar Kelimeler

Sünnet, toplu sünnet aktivitesi, tıbbi uygulama hatası, komplikasyon, yasal mevzuat