Violence Against Healthcare Workers: Case Series

  • Cüneyt Destan Cenger Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine Department of Forensic Medicine
  • Atiye Börtlüoğlu Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine Department of Forensic Medicine
  • Birgül Tüzün Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine Department of Forensic Medicine
  • Mustafa Cihad Göktepe İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
  • Ayşen Ufuk Sezgin Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine Department of Forensic Medicine
  • Şebnem Korur Fincancı Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine Department of Forensic Medicine, Istanbul
Keywords: violence, health services, forensic medicine

Abstract

The violence against health workers has been increasing worldwide and in Turkey, and is becoming a significant occupational health problem. The violence at healthcare settings is defined as “the threat behavior, verbal threat, economic abuse, physical aggression or sexual assault committed by the patient, patient’s relatives, or another individual, and causes risk for healthcare workers”. Our objective is evaluating the violence against healthcare workers who presented to outpatient clinics of Department of Forensic Medicine at … Five healthcare workers who presented due to the committed violence by the patient/patient’s relative were evaluated. The patients were aged between 26-47 years, and the mean age was 30.8 years. One patient was male. Three were physicians, one was a nurse, and the other was a caregiver. Physical violence in four patients, and psychiatric trauma in four patients were detected during the forensic examinations. Health workers have almost become the main responsible for the....

Downloads

Download data is not yet available.

References

Krug EG, Mercy J a, Dahlberg LL, Zwi AB. [World report on violence and health]. World Rep Violence Heal. 2002;22 Suppl 2(9339):327-336. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11133-0

Saines JC. Violence and aggression in A & E: recommendations for action. Accid Emerg Nurs. 1999;7(1):8-12. DOI: https://doi.org/10.1016/S0965-2302(99)80094-0

Ünder Y. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Olgusu. In: İstanbul Hukuk Makaleleri II. İstanbul Barosu Yayınları; :265-275

Keser Özcan N, Bilgin H. Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Sistematik Derleme. Turkiye Klin J MedSci. 2011;31(6):1442-1456. DOI: https://doi.org/10.5336/medsci.2010-20795

Çamcı O, Kutlu Y. Kocaeli’nde Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyeri Şiddetinin Belirlenmesi. Psikiyatr Hemşireliği Derg. 2011;2(2002):9-16

Karaca BK, Aydın B, Turla A, Dündar C. Samsun’da Hekimlerin Meslekleri nedeniyle Yaşadıkları Şiddetin Özellikleri ve Şiddeti Önleme Stratejileri Konusundaki Düşünceleri. Adli Tıp Bülteni. 2015;20(2):76-82. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2015210942

İlhan M, Özkan S, Kurtcebe Z, Aksakal F. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlileri ve Intern Doktorlarda Şiddete Maruziyet ve Şiddetle İlişkili Etmenler. Toplum Hekim Bülteni. 2009;28(3):15-23

Turhan Ö, Ahmed F, Aslan D, et al. Önlenebilir Bir Sorun: Hekime Yönelik Şiddet Araştırmalardan Yararlanılan Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları; 2014

Ayrancı Ü, Yenilmez Ç, Günay Y, Kaptanoğlu C. Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama sıklığı. Anadolu Psikiyatr Derg. 2002;3(3):147-154

Menckel E, Viitasara E. Threats and violence in Swedish care and welfare –Magnitude of the problem and impact on municipal personnel. Scand J CaringSci. 2002;16(4):376-385. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1471-6712.2002.00103.x

Karaca BK. Samsun İlinde Hekimlerin Şiddete Uğrama Sıklığı, Uğradıkları Şiddetin Özellikleri ve Şiddet Konusundaki Düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi. 2014

Boissy A, Windover AK, Bokar D, et al. Communication Skills Training for Physicians Improves Patient Satisfaction. J Gen Intern Med. 2016;31(7):755-761. DOI: https://doi.org/10.1007/s11606-016-3597-2

Swain N, Gale C. A communication skills intervention for community healthcare workers reduces perceived patient aggression: A pretest-postest study. Int J Nurs Stud. 2014;51(9):1241-1245. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2014.01.016

Çalışan Güvenliği Genelgesi. Sağlık Bakanlığı. https://www.saglik.gov.tr/TR,3282/calisan-guvenligi-genelgesi-14052012.html. Published 2012. Accessed November 9, 2017

Şiddetle Başa Çıkmak. 2nd ed. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları; 2013

Ayranci U, Yenilmez C, Balci Y, Kaptanoglu C. Identification of violence in Turkish healthcare settings. J InterpersViolence. 2006;21(2):276-296. DOI: https://doi.org/10.1177/0886260505282565

Gökçe T, Dündar C. Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan hekim ve hemşirelerde şiddete maruziyet sıklığı ve kaygı düzeylerine etkisi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg. 2008;15(1):25-28

Annagür B. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Değerlendirilmesi ve Önlenmesi. Psikiyatr Güncel Yaklaşımlar. 2010;2(2):161-173. DOI: https://doi.org/10.18863/PGY.57931

Hobbs FD, Keane UM. Aggression against doctors: a review. J R SocMed. 1996;89:69-72.

Beder C. Erzurum İlinde bulunan yataklı tedavi kurumlarında sağlık çalışanlarına yönelik hasta veya yakınları tarafından uygulanan şiddetin araştırılması. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi. 2009

Published
2018-02-19
How to Cite
Cenger, C., Börtlüoğlu, A., Tüzün, B., Göktepe, M., Sezgin, A., & Fincancı, Şebnem. (2018). Violence Against Healthcare Workers: Case Series. The Bulletin of Legal Medicine, 23(2), 133-137. https://doi.org/10.17986/blm.2018238628
Section
Case Reports