Yazı ve İmza İncelemelerinde Kesişen Çizgilerin Yazılma Sırasının Belirlenmesi
PDF

Anahtar Kelimeler

stereo mikroskop
kesişen çizgiler
belge inceleme

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Hamzaoğlu N, Yavuz M. Yazı ve İmza İncelemelerinde Kesişen Çizgilerin Yazılma Sırasının Belirlenmesi. Adli Tıp Bülteni. 2018;23(1):13-24. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2017136927

Öz

Amaç: Bu çalışmada hem aynı tür (tükenmez kalem) mürekkep (homojen) hem de farklı tür (tükenmez kalem/inkjet-lazer yazıcı) mürekkeplerle (hetorojen) oluşturulmuş kesişmelerde stereo mikroskobun ne kadar etkin şekilde kullanılabileceği araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesişen çizgilerin alt-üst ilişkisinin belirlenmesi ile çizgilerin oluşturulma zamanının tespitinde stereo mikroskobun etkinliğini tespit etmek amacıyla 3 ayrı siyah tükenmez kalem 3 ayrı mavi tükenmez kalem, lazer yazıcı ve inkjet yazıcı kullanılarak hazırlanan homojen ve heterojen kesişen çizgi örnekleri ondört deneyimli belge inceleme uzmanı tarafından kendi kullandıkları yöntemler ile; bizim tarafımızdan da stereo mikroskop ile incelenmiştir.

Bulgular: On dört belge inceleme uzmanı tarafından lup ile yapılan incelemelerde; lazer yazıcı ve inkjet yazıcı baskısı ile mürekkep çizgilerinin kesiştiği heterojen örneklerde toplam doğru tespit oranı %33 ile %83 arasında değişmekte olup ortalama tespit oranı % 60’tır. Siyah ve mavi tükenmez kalemler ile oluşturulan homojen örneklerde ise kesişen çizgilerin sırasının belirlenmesinde doğru tespit oranları oldukça düşük bulunmuştur. Ortalama doğru tespit oranı %43’tür.

Aynı örneklerde tarafımızdan stereo mikroskop ile yapılan incelemede; homojen kesişmelerde güvenilir sonuçlara ulaşılamazken heterojen kesişmelerde etkin sonuçlara elde edilmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak; tükenmez kalem ile yazıcı baskısından oluşan heterojen kesişmelerde stereo mikroskopla oluşturulma sırasının yeterli ve etkin bir şekilde belirlenebileceği sonucuna varılmıştır.

https://doi.org/10.17986/blm.2017136927
PDF

Kaynaklar

Leung SC, Leung YM. A Systematic Study of the Lifting Technique for Determining the Writing Sequence of Intersecting Ball Pen Strokes. Science & Justice. 1997;37(3):197-206. DOI: https://doi.org/10.1016/S1355-0306(97)72174-9

VAID BA, Rana RS, Dhawan C. Determination of Sequence of Strokes Through Reflection Spectra. Problems of Forensic Science. 2011;87:193-203

Saini K, Kaur R, Sood NC. A Study for Establishing the Sequence of Superimposed Lines: Inkjet Versus Writing Instruments. Forensic Science International. 2009; 193(1): 14-20. DOI: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2009.08.012

Bojko K, Roux C, Reedy BJ. An Examination of the Sequence of Intersecting Lines Using Attenuated Total Reflectance–Fourier Transform Infrared Spectral Imaging. Journal of Forensic Sciences. 2008; 53(6):1458-1467. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1556-4029.2008.00796.x

Moore DS. Determining the sequence of Ball-Point Pen Writings- A New Method? Journal of Forensic Science. 1978;23(1):143-148. DOI: https://doi.org/10.1520/JFS10663J

Saini, K., Kaur, R., Sood, N. C. Determining the Sequence of Intersecting Gel Pen and Laser Printed Strokes—a Comparative Study. Science &Justice: Journal of Forensic Science Society. 2009; 49(4):286-291. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scijus.2009.07.003

Kaur R, Saini K, Sood NC. Application of Video Spectral Comparator (Absorption Spectra) for Establishing the Chronological Order of Intersecting Printed Strokes and Writing Pen Strokes. Science & Justice. 2013; 53(2):212-219. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scijus.2012.10.001

Shiver FC. Intersecting Lines: Documents. Jamieson A, Moenssens A, editors. Wiley Encyclopedia of Forensic Science. Wiley Blackwell: John Wiley & Sons Ltd;2009

Spagnolo GS. Potentiality of 3D Laser Profilometry to Determine the Sequence of Homogenous Crossing Lines on Questioned Documents. Forensic Science International. 2006;164(2): 102-109. DOI: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2005.12.004

Hilton O. Scientific Examination of Questioned Documents. rev.ed, Washington D.C: CRC pres;1993

Levinson J. Questioned Documents – A Lawyer’s Handbook. Academic Press, London and California. 2001

Fabianska E, Kunicki M. Raman Spectroscopy as a New Technique for Determining the Sequence of Intersecting Lines. Problems of Forensic Sciences 2003;53: 60-73

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.