Adli Otopsiler Açısından Amnion Sıvısı Aspirasyonu
PDF

Anahtar Kelimeler

amnion sıvısı aspirasyonu
intrauterin asfiksi
yenidoğan ölümü
adli otopsi

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Koç S, Özaslan A, Özaslan İnci, Sarı H, Çakalır C. Adli Otopsiler Açısından Amnion Sıvısı Aspirasyonu. Adli Tıp Bülteni. 1999;4(1):16-19. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.199941345

Öz

Amnion sıvı aspirasyonu intrauterin anoksiye bağlı olarak meydana gelir. Yenidoğanda solunum yetmezliği ve ölüme yol açan nedenlerden birisi olup, ancak otopside histo- patolojik incelemeler sonucunda tanısı konulabilir. Bu çalışmada 1996-1997 yıllarında İstanbul’da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan adli otopsilerde histopato- lojik olarak "amnion sıvı aspirasyonu" tanısı konulan 12 olgu tekrar incelenmiş, adli tıp açısından tartışılmıştır. Genel olarak; bu olguların doğumunun hastane dışı ortamlarda meydana geldiği için tıbbi girişimlerin olanaksızlığı sonucu olguların olumsuz yönde etkilendikleri dikkati çekmektedir. Otopsi sonucunda 4 olguda mekonyum aspirasyonu bulguları saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Amnion sıvısı aspirasyonu, İntrauterin asfiksi, Yenidoğan ölümü, Adli otopsi.

https://doi.org/10.17986/blm.199941345
PDF

Kaynaklar

Varol N. Perinatal Bebek Ölümlerinin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi -Uzmanlık Tezi, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 1996.

Valdes - Dapena MP, Arey JB. The Causes of Neonatal Mortality: An Analysis of 501 Autopsies on Newborn infant. The Journal of Pediatrics. 1970: 366-75.

Gould SJ. The Respiratory System. In: Keeling JW. ed. Fetal and Neonatal Pathology. Second Edition, Springer - Verlag, London: 421-22.

. Stocker JT. The Respiratory Tract. In: Stocker JT, Dehner LP. eds. Pediatric Pathology. JB. Lippincott, Philadelphia: 1992: 545.

Burchfield DJ. Acute Distress in the Neonate and Postnatal Period. In: Barkin RM. ed. Pediatric Emergency Medicine, Concepts and Clinical Practice. Mosby Year Book, St. Louis: 1992: 154-70.

Zlatnik FJ. Normal Doğum Eylemi, Doğum İzleme ve Yardım (Çeviri). In: Scott JR, Di Saia FJ, Hammond CB, Spellacy WN. eds. Danforth Obstetrics and Gynecology. Yüce Yayınları, İstanbul: 1992: 187-217.

Gupta V, Bhatia BD, Mishra OP. Meconium stained amniotic fluid: antenatal, intrapartum and neonatal attributes. Indian Pediatr. 1996, 33:4, 293-7.

Holopainen R, Soukka H, Halkola L, Kaapa P. Meconium aspiration induces a concentration-dependent pulmonary hypertensive response in newborn piglets. Pediatr Pulmonol, 1998, 25:2, 107-13.

Sergi C, Stein KM, Beedgen B, Zilow E, Linderkamp O, Otto HF. Meconium aspiration syndrome complicated by massive intravascular thrombosis. Am J Perinatol. 1998, 15:6, 375-9.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

Downloads

Download data is not yet available.