MKE Kurumu Yapımı Tabanca Mermileriyle Yapılan Atışlarda El Üzerinde Kalan Atış Artıklarının Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri Yöntemiyle Tespiti
PDF

Anahtar Kelimeler

alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometri
atış artıkları
atış yapan elin tespiti
makine kimya endüstrisi kurumu

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Can M, Üner H, Koç S, Tok M, Toprak S, Dişbudak M. MKE Kurumu Yapımı Tabanca Mermileriyle Yapılan Atışlarda El Üzerinde Kalan Atış Artıklarının Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri Yöntemiyle Tespiti. Adli Tıp Bülteni. 2005;10(1):5-14. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2005101570

Öz

Ateşli silah kullanılan kriminal olaylarda ateş eden kişinin saptanması, olayın orijininin (intihar, cinayet, kaza) açıklığa kavuşturulmasında büyük önem taşır. Ateş eden kişinin saptanması da esas olarak ateş eden el üzerinde kalan atış artıklarının tespiti ile olasıdır. Çalışmada, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen tabanca mermileri ile deneysel atışlar yapdarak Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri cihazı kullamlmış, atış artıklarının kalitatif ve kantitatif olarak saptanması ve standartlarının oluşturulması amaçlanmıştır. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu yapımı 7.65mm Browning ve 9mm Parabellum tipi tabanca mermileri ile sağ el, sol el ve her iki el tutuş pozisyonunda tek atış, iki atış ve üç atış şeklinde deneysel atışlar yapılmıştır. Türkiye'de atış artığı numunelerinin olay yeri inceleme ekiplerince yapışkan bantlarla alınıp gönderilmesi nedeniyle kıyaslanabilir sonuçlar elde edebilmek için; atış artıkları atış yapan kişilerin her iki elinin iç ve dış kısımlarından “surgical zincoxide tape" yapışkan bantlarla toplanmıştır. Yapışkan bantlardan atış artıklarını ayrıştırmada tüm örneklerde %5'lik HN03 kullandarak Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri cihazı ile kapsül içeriğinde bulunan antimon, kurşun ve baryum düzeyleri kantitatif olarak analiz edilmiştir. Literatürle uyumlu olarak atış sayısının artması ile analiz sonucu elde edilen atış artıklarının miktarında lineer bir artış tespit edilmemiştir. Benzer şekilde, 7.65mm Browning tipi ile 9mm Parabellum tipi mermilerle yapılan atışlar sonucu analiz edilen atış artıkları miktarları arasmda çap artışına bağlı lineer bir artış saptanmamıştır. Çalışmada kullanılan atış artığı toplama ve analiz yönteminin, Türkiye'de inceleme için numunelerin yapışkan bantlarla gönderilmesi, kolay ulaşdır ve ekonomik olması nedeniyle atış artıklarının analizinde ve sonuçlarm yorumlanmasında en uygun yöntem olduğu kanaatine varıldı.

Anahtar kelimeler: Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri, atış artıkları, atış yapan elin tespiti, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu.

https://doi.org/10.17986/blm.2005101570
PDF

Kaynaklar

Berg SO. The Forensic Ballistic Labaratory. Eds.: Tedeschi CG, Eckert WC, Tedeschi LC.: Forensic Medicine. W.B. Saunders Philadelphia 1986:526-569.

Fatteh A. Medicolegal Investigation of Gunshot Wounds, 1976, Philadelphia. Toronto.

Kolusayin Ö, Gök Ş, Soysal Z. Ateşli silahların kafatasında oluşturduğu lezyonların adli tıptaki yeri ve önemi. Adli Tıp Dergisi 1985; 2(1): 166-76.

Üner HB. Ateşli silah artıkları. Adli Tıp Dergisi 1993;9(l-9):83-89.

Di Maio VJM. Gunshot Wounds. Practical Aspects of Firearms, Ballistics and Forensic Tecniques. CRC Press. LCL, New York, 1999.

Üner HB. Elbiseden atış mesafesi tayininde etkili bir yöntem: Geliştirilmiş Griess Yöntemi Ayracı. Doktora Tezi. İstanbul, 1991.

Çerkezoğlu A. Sodyum Rodizonat Testi: Giysilerdeki atış artıklarından atış mesafesi tayini. Uzmanlık Tezi. Adli Tıp Kurumu. İstanbul, 1995.

Andrasko J, Maehly AC. Detection of gunshot residues on hands by scanning electron microscopy. J Forensic Sei 1977;22(2):279-87.

Brown H, Cauchi DM, Holden JL, Wrobel H. Image analysis of gunshot residue on entry wounds I- The tecnique and preliminary study. Forensic Sei Int 1999;100:163-77.

Brown H, Cauchi DM, Holden JL, Allen FCL. Image analysis of gunshot residue on entry wounds II- A statistical estimation of firing range. Forensic Sei Int 1999;100:179-86.

Tuğcu H. Görüntü analizi yöntemiyle ateşli silah atış artıklarının tespiti. İstanbul Uni. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, 2001.

Koons RD, Havekost DG, Peters CA. Analysis of gunshot primer residue collection swabs using flameless atomic absorption spectrophotometry: A reexamination of extraction and instrument procedures, J Forens Sei 1987;32(4):846-65.

Koons RD, Havecost DG, Peters CA. Determinations of barium in gunshot residue collection swaps using inductively coupled plasma - Atomic Emission Spectrometry. J Forens Sei. 1998;43:35-41.

Romolo FS, Margot P. Identification of gunshot residue, A critical review. Forensic Sei Inter. 2001;119:195-211.

Havekost DG, Peters CA, Koons RD. Barium and atimony distributions on the hands of nonshooters. J Forensic Sei. 1990;35(5): 1096-1114

Matricardi VR and Kilty W. Detection of gunshot residue particles from the hands of a shooter. J Forensic Sei. 1977(2):725-38.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Film Tanıtım CD Kaydı. Ankara, 2002.

Reed GE, McGuire PJ, Boehm A. Analysis of gunshot residue test result in 112 suicides. J Forensic Sei. 1990;35(l):62-68.

Rudzitis E. Analysis of the result of gunshot residue detection in case work. J Forensic Sei. 1980;25(4):839-46.

Singer RL, Davis D, Houck MM. A Survey of gunshot residue analysis methods. J Forensic Sei. 1996;41(2): 195-98.

Gülsepet S. Izmir Kriminal Polis Laboratuvarı ve Balistik. II. Adli Bilimler Semp. İzmir, 1997;5-19.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

Downloads

Download data is not yet available.